Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Skimmelsvamp

Velfærdsministeriet har i august 2008 udarbejdet en vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp

Hent Velfærdsministeriets vejledning om skimmelsvamp

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 31. marts 2017 orienteret om, at der er udarbejdet en ny håndbog til kommunernes håndtering af skimmelsvamp, som skal hjælpe kommunerne med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Håndbogen indeholder en manual, og skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere, samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndbog til kommunerne om håndtering af skimmelsvamp kan hentes her

Derudover kan bilag til håndbogen hentes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside