Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Inkasso

nyhedsbrevet Huset Net som blev sendt den 26. maj 2016 skrev EjendomDanmark sine anbefalinger til en effektiv rykkerprocedure.

Læs EjendomDanmarks forslag til rykker- og eksklusionsprocedure for andelsboliger 

For at sikre et hurtigt og effektivt inkassoforløb, er det vigtigt, at rykkerskrivelserne er korrekt formuleret.

EjendomDanmark har udarbejdet rykker 1, rykker 2 og inkassoskrivelse vedrørende ejerforeninger. Find dem i EjendomDanmarks blanketmodul (for abonnenter) eller køb dem i EjendomDanmarks shop

Derudover er det vigtigt, at rykkerskrivelserne er sendt til debitor på de rigtige tidspunkter. Det fremgår ikke af renteloven, hvornår man må fremsende den første rykker, men det skal selvfølgelig være efter forfaldsdagen. 

Lejeloven har særlige regler for, hvornår man må sende et påkrav, hvilket tillige gælder for andelsboligforeninger, hvis der ikke står andet i vedtægterne. I ejerforeninger kan der også være fastsat regler for rykkerprocedure i vedtægterne, men er dette ikke tilfældet, så er det rentelovens regler, der skal overholdes.    

I henhold til renteloven kan man få et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker man sender, dog maksimalt kr. 300, men det er i den forbindelse et krav, at der mindst skal være 10 dages mellemrum mellem rykkerskrivelserne, jf. renteloven § 9b.

Der er en undtagelse til denne bestemmelse i renteloven § 9b, stk. 4, 2.pkt., såfremt der ikke er tale om et forbrugerforhold. Det er EjendomDanmarks opfattelse, at forholdet mellem en forening og dets medlemmer ikke er et forbrugerforhold, hvorfor det er muligt at opkræve rykkergebyr som der er sædvane for i branchen. Det betyder i praksis, at ejerforeninger har mulighed for at tage samme rykkergebyrer som andelsboligforeninger, dvs. samme takster som er fastsat i lejeloven, med mindre andet fremgår af vedtægterne.   

Forbrugerombudsmanden udtalte i 2011, at et administrationsfirmas opkrævning af kr. 250 ved forsinket betaling, var i strid med rentelovens bestemmelser. Ved EjendomDanmarks henvendelse herom udtalte forbrugerombudsmanden, at der er tvivl om, hvorvidt opkrævning af rykkergebyrer i foreninger er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i rentelovens § 9b, stk. 4, 2. pkt. Forbrugerombudsmanden fjernede på baggrund af henvendelsen deres omtale om sagen om rykkergebyr på kr. 250 fra deres hjemmeside, ligesom de fjernede nyhedsbrevet om samme.

Forbrugerombudsmandens udtalelse kan læses her

Renteloven

Der gælder helt faste regler for, hvor store beløb man kan opkræve hos debitor til dækning af inkassoomkostninger. Disse beløb fremgår af bekendtgørelse om udenretlige inkassoomkostninger.

Bekendtgørelse om udenretlige inkassoomkostninger

Endelig er det vigtigt at vide, hvornår et krav forældes, hvilket fremgår af forældelsesloven. 

Forældelsesloven