Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hvidvask

Man er som virksomhed omfattet af hvidvaskloven (§ 1, nr. 17), når man erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som advokater, revisorer og ejendomsmæglere. Omfattet er fx skatterådgivere og eksterne bogholdere, selv om de ikke er godkendte revisorer i henhold til revisorloven, dvs. fx ejendomsadministratorer der udfører bogføring. Ejendomsadministratorer er omfattet som ejendomsmægler, hvis de erhvervsmæssigt forestår køb og salg af ejendomme, men ikke hvis der blot er tale om formidling af lejemål (selv om ejendomsmæglere er omfattet ved formidling).

Derudover er man som virksomhed omfattet af hvidvaskloven (§ 1, nr. 18), når man erhvervsmæssigt udbyder tjenesteydelser til virksomheder. Det kan fx være, når man stiller hjemstedsadresse eller anden adresse, der på lignende vis er beregnet som kontaktadresse til rådighed for en virksomhed. Dette kunne fx være et kontorhotel eller lignede ydelse, hvor tjenesteydelsen inkluderer tjenester, der relaterer sig til drift af virksomheden, herunder fx reception, telefontjeneste, videresendelse af post eller lignende. En virksomhed er ikke et kontorhotel, hvis alle virksomhedens kunder er fysisk til stede på adressen, hvorfor udlejere af lejemål, der kun har fysiske kunder ikke er omfattet af hvidvaskloven som kontorhotel. 

Husk at hvis du er omfattet af hvidvaskloven § 1, nr. 18, som udbyder af tjenesteydelser, så er du forpligtet til at lade dig registrere hos Erhvervsstyrelsen.  

Overholder du kravene i hvidvaskloven?

Hvad skal du gøre for at overholde reglerne i hvidvaskloven?

Virksomheders pligt til at registrere de reelle ejere

Hvidvaskloven

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 ændringer til hvidvaskloven, som trådte i kraft den 26. juni 2017.

Ændringer i hvidvaskloven

Læs mere om folketingsbehandlingen af lovforslaget her

Finanstilsynets vejledning om hvidvask (offentliggjort oktober 2018)

Indikatorer på hvidvask 

Hvidvasksekretariatets generelle indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme

Erhvervsstyrelsen

Tilsyn og afgørelser

Erhvervsstyrelsens svar på om A/B og E/F er omfattet af hvidvaskloven

Erhvervsstyrelsens svar på om ejere og koncernforhold er omfattet af hvidvaskloven

Finanstilsynets udmelding på hvidvaskområdet

Finanstilsynets vejledning om hvidvask (offentliggjort oktober 2018)

Finanstilsynet har samlet reglerne om hvidvask her

Finanstilsynets vejledning 9184 af 24/4/2013 (HISTORISK)

Vedrørende anvendelse af NemId som legitimation

Spørgsmål til Finanstilsynet vedrørende brug af NemId

Finanstilsynets svar på spørgsmål vedr. NemId og outsourcing

Hvorfor skal der indhentes dokumentation på foreningens bestyrelse?

Læs vejledning