Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Grundejernes Domssamling

EjendomDanmark udgiver hvert år en samling af de afgørelser, der har været bragt i Huset Jura i årets løb.

Foruden selve referaterne af afgørelserne indeholder domssamlingen en række registre. Domssamlingen udkommer i løbet af foråret det efterfølgende år.

Grundejernes Domssamling indeholder:

  • referater af udvalgte domme, hovedsagelig landsretsdomme vedrørende interessante lejeretlige problemstillinger.
  • referater af administrative afgørelser, hovedsagelig afgørelser fra Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn.
  • lovregister og stikordsregister til afgørelserne.
  • oversigter over årets domme vedrørende lejeretlige forhold mv. i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret og i Ugeskrift for Retsvæsen.
  • oversigter over årets artikler vedrørende lejeretlige forhold mv. i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret og i Ugeskrift for Retsvæsen.

 

Domssamlingen kan købes i vores shop