Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Høringssvar 2016

Brev til Skatteminister Karsten Lauritsen, Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Folketingets Skatteudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg vedr. Ligestilling for familieejede ejendomsvirksomheder, 21. december

SPU-høring i forhold til Europa-Kommissionens forslag til en revision af direktivet for vedvarende energi, 6. december

Bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, Iov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed i høring, 30. november

Forudgående høring om almene boliger, Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar, 17. november

Forudgående høring om kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder m.fl., 16. november

Bemærkninger til L42 Forslag til lov om Planklagenævnet, 7. november

Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysning om energiforbrug og fakturering, 28. oktober

Bemærkninger til L41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, 21. oktober

Høring over udkast til lovforslag om modernisering af planloven, 17. oktober

Bemærkninger til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret (BBR), 14. oktober

Høring af vejledning om værdiansættelse af udlejede boliger
på landbrugsejendomme, 3. oktober

Høring vedrørende oplysning om energiforbrug og fakturering, 26. september

Bemærkninger til høring over udkast til frekvensstrategi 2016, 13. september

Høring vedrørende lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen), 10. august

Høring vedr. ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove, 1. august. Plus partshøring nedenfor:

Partshøring om ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove, 26. juni

Høring om Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere – lægdommere ved boligretten, 14. juni. Plus supplerende høringssvar nedenfor:

Supplerende høring om Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere – 
lægdommere ved boligretten, 15. juni

Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg, 13. maj

Høring over udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg, 13. maj

Høring vedrørende ændring af bygningsreglement 2015, 10. maj

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen og hvidvaskbekendtgørelsen, 28. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 6. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl., 6. april

Høring over udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser, 6. april

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om byfornyelser og udvikling af byer, 23. marts

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 451 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv., 21. marts

Høring over bekendtgørelse om Grundejernes Investeringsfond, 17. februar

Høring om analyse af behov for forsyningspligt på teletjenester, 22. januar