Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Høringssvar 2015

Høring over udkast til lovforslag lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v., 23. december

Høring vedr. Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017, 15. december

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og udkast til bekendtgørelse om håndbog til energikonsulenter, 4. december

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2015 til 2017

Høringssvar vedrørende kortlægning af sagsbehandling af sager om skimmelsvamp, 10. september

Høring over udkast til vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse, 10. august

Høring over ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling etc., 5. august

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, 11. juni

Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse
af boliglejekontrakter, 27. maj

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, 8. maj. Plus bilag nedenfor:

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål), 24. april 2015

Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger til bekendtgørelse om pristillæg til el fremstillet på visse solcelleanlæg, 26. januar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, 8. januar