Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Høringssvar 2013

Høringssvar over udkast til lovforslag om en energisparepakke, 20. december

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af byggeloven, 12. december

Høringssvar vedrørende gennemførelse af EU´s energieffektivitetsdirektiv m.v., 11. december

Høringssvar til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger, 2. december 2013 Plus bilag nedenfor:

Bilag til høringssvar nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen

Høringssvar til lovforslag om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven, 25. november 2013

Høringssvar til ændring af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, 20. november 2013

Høring over bekendtgørelser om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning, 12. november 2013

Høring over offentliggørelsesbekendtgørelsen, 6. november 2013

Høring over bekendtgørelse om væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, 4. november 2013

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), 11. oktober 2013

Høring vedrørende ny identifikation af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere, 13. september 2013

Høring vedr. betænkning om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, som er afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder, 15. august 2013 Plus bilag nedenfor:

Bilag til ovennævnte høringssvar

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, 7. august 2013

Høring af udkast til bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 1. august 2013

Høring af forslag til ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love samt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljønævnets digitale selvbetjening, 29. juli 2013

Høring af udkast til bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand, 26. juli 2013

Høring vedr. forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Grøn boligkontrakt), 3. juli 2013 

Høring vedr. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (L175), 30. maj 2013

Høring vedr. bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning, 28. maj 2013

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love, 27. maj 2013

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven, 27. maj 2013 

Høring over udkast til forslag til ændringslov vedrørende lejeres mulighed for nettoafregning af og afgiftsfritagelse for el fremstillet på vedvarende energi-anlæg, 8. maj 2013

Høring over udkast til to nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere, 6. maj 2013

Bestemmelser om udrulning af fjernaflæste elmålere i forslaget til lov om ændring af lov om el-forsyning m.fl., 26. marts 2013

Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforlæg ved overtrædelse af lovgivningen om fremme af energibesparelser i bygninger, 28. februar 2013

Udkast til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 25. februar 2013

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet, 21. februar 2013