Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Vejledning om vurdering af erhvervsejendom

Der har vist sig at være behov for en dansk vejledning om "god skik" for vurdering af ejendom, der er baseret på de internationale standarder for regnskabspraksis og vurdering.

En vurderings troværdighed er helt afhængig af, at vurderingsmanden har den fornødne uddannelse, erfaring, markedskendskab og moral, og han skal kunne håndtere interessemodsætninger professionelt.

Denne vejledning er resultatet af et samarbejde mellem EjendomDanmark og RICS Danmark - Erhvervsejendom & Vurdering fmba.

Vejledningens målgruppe er såvel ansatte hos EjendomDanmarks medlemmer som alle andre, der har behov for overblik over, hvordan en professionel vurdering bør planlægges og gennemføres.

Bagerst i bogen er publikationen Værdiansættelse af fast ejendom genoptrykt.

Køb Vejledning om vurdering af erhvervsejendom