Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Forløbet om boliglejelovene

2013

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vender tilbage til udlejer- og lejerorganisationerne i maj 2013 med oplæg til forhandlingerne i fase 3. Ministeriets oplæg til fase 3 omfatter seks punkter, hvoraf fire af punkterne ikke var en del af den enighedsliste, som udlejer- og lejerorganisationerne i sin tid var blevet enige om. Ejendomsforeningen Danmark tilkendegiver i et brev til ministeren, at foreningen som hidtil vil indgå positivt i de fortsatte drøftelser, og at foreningen ser frem til en uddybning og konkretisering af ministeriets forslag uanset denne udvidelse af forhandlingernes indhold.

To af lejerorganisationerne meddeler imidlertid ministeren, at de ikke ønsker at medvirke til de videre forhandlinger, før et punkt i ministeriets emneliste om nettoprisindeksering af lejen er taget af bordet. Dette resulterer i, at ministeren ved brev af 25. juni 2013 tilkendegiver, at forhandlingerne om forenkling af lejeloven og dermed udmøntning af enighedslisten fra 2008 må anses for afbrudt.

Brev fra ministeriet om oplæg til fase 3-forhandlinger

Ministeriets oplæg til indholdet af fase 3-forhandlingerne

Ejendomsforeningen Danmarks tilkendegivelse om fortsat deltagelse

Brev fra ministeren om forhandlingernes afslutning

2012

Forhandlingerne starter op igen i begyndelsen af 2012 mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og udlejer- og lejerorganisationerne. Ejendomsforeningen Danmark sidder nu igen med ved forhandlingsbordet. Der er ikke sat slutdato på forhandlingerne, der vil vare ind i 2013. Fase 1 og 2 i forhandlingerne afsluttes som planlagt med udgangen af 2012. Herefter mangler fase 3 og en sammenskrivning af lovene, og det aftales, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil vende tilbage med oplæg til fase 3 i begyndelsen af 2013.

2011

I begyndelsen af 2011 starter forhandlingerne om forenkling af boliglejelovene op igen, men bremses af en drøftelse mellem Socialministeriet og organisationerne om forståelsen af den indgåede aftale om forhandlingernes faseinddeling. Efterfølgende udskrives der Folketingsvalg, og forhandlingerne ophører.

2010

21. april 2010

Ejendomsforeningen Danmarks brev til Socialministeriet og til Boligudvalget med forslag til ændring af Socialministeriets fremsatte lovforslag

Brev til Socialministeriet

Brev til Boligudvalget

15. april 2010

Ejendomsforeningen Danmarks brev til folketingets boligudvalg, socialudvalg og erhvervsudvalg

26. marts 2010

Nyt forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning og Grundejernes Investeringsfond mv.)

11. januar 2010

Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar vedrørende Indenrigs- og Socialministeriets lovforslag

2009

16. december 2009

Indenrigs- og Socialministeriets lovforslag i høring

19. august 2009

Karen Ellemanns svar på Ejendomsforeningen Danmarks reaktion

1. juli 2009

Ejendomsforeningen Danmarks reaktion på Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemanns svar til Folketingets Boligudvalg

26. juni 2009

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemanns svar til Folketingets Boligudvalg på Nanna Westerbys spørgsmål vedrørende fremsættelse af enighedslisten

12. maj 2009

Brev fra Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann

30. marts 2009

Udlejerorganisationerne beklager sammenbruddet i forhandlingerne i et fælles brev til velfærdsministeren

26. marts 2009

Lejerorganisationerne melder ud, at de ikke ønsker at fortsætte forhandlingerne

20. marts 2009

 

Velfærdsministeriets oplæg til ny forhandlingsrunde

Rammer og proces for videre forhandlinger

Beskrivelse af nye elementer

20. februar 2009

Fælles brev til ministeren, hvor udlejer- og lejerorganisationerne accepterer at indgå i ny forhandlingsrunde

2008

30. oktober 2008

Udlejer- og lejerorganisationernes fælles brev til velfærdsministeren med den såkaldte enighedsliste

Enighedsliste

2005

10. november 2005

Ejendomsforeningen Danmarks oplæg til forhandlingerne på baggrund af professorernes forslag

20. september 2005

Som et indlæg i forhandlingerne tog Ejendomsforeningen Danmark initiativ til at få finansieret et uafhængigt forslag af to professorer. De to professorer er skarpe i kritikken af den nuværende lejelov, som de begge mener, er både utidssvarende og for kompliceret.

Se professorernes forslag

1. juli 2005

Socialministeren inviterede igen alle parter til forhandlingsbordet. Formålet var fortsat at få forenklet boliglejelovgivningen.

Se invitation

2004

Foråret 2004 

Den daværende socialminister opfordrede lejer- og udlejerorganisationerne om at forhandle om en regelforenkling. Ejendomsforeningen Danmark gik helhjertet ind i disse forhandlinger, men forhandlingerne knap nok kommet i gang, før lejerorganisationerne forlod forhandlingsbordet.

Se Ejendomsforeningen Danmarks pressemeddelelse

2003

26. september 2003

Ejendomsforeningen Danmark sender et nyt notat om regelforenkling til socialministeren

2002

31. maj 2002

Ejendomsforeningen Danmarks første oplæg om regelforenkling til socialministeren