Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Grundejernes Domssamling

EjendomDanmark udgiver hvert år en samling af de afgørelser, der har været bragt i nyhedsbrevene i årets løb.

Foruden selve referaterne af afgørelserne indeholder domssamlingen en række registre.

Domssamlingen udkommer i løbet af foråret det efterfølgende år.

Grundejernes Domssamling indeholder:

  • Referater af udvalgte domme, hovedsagelig landsretsdomme vedrørende interessante lejeretlige problemstillinger.
  • Referater af administrative afgørelser, hovedsagelig afgørelser fra Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn.
  • Lovregister og stikordsregister til afgørelserne.
  • Oversigter over årets domme vedrørende lejeretlige forhold mv. i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret og i Ugeskrift for Retsvæsen.
  • Oversigter over årets artikler vedrørende lejeretlige forhold mv. i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret og i Ugeskrift for Retsvæsen.


Den kan købes i vores shop