Kategori:

Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen

Det overordnede formål med anbefalinger til DCF-modellen er at sikre en ensartet forståelse af kravene til en værdiansættelse udarbejdet efter DCF-modellen, således at den metodiske anvendelse ikke alene er anerkendt af investorerne men også af producenter og brugere af værdiansættelser. En forankring i markedet af den metodiske anvendelse vil øge tilliden og troværdigheden til værdiansættelser.

Der er lagt vægt på, at anbefalingerne svarer til de bedste internationale standarder. Der er derfor hentet inspiration i en række internationale organisationers arbejde inden for værdiansættelse af investeringsejendommen, herunder RICS (Royal Institute of Chartered Sutveyors) og IVSC (International Valuation Standards Council).

Anbefalingerne er udarbejdet i overensstemmelse med RICS Valuation Standards (Red Book) og IVSC. Herudover er der hentet inspiration hos GIPS (Global Investment Performace Standard), der udsteder internationale standarder for finansiel performancemåling. Siden 2005 har GIPS tillige udarbejdet anbefalinger til ejendomsselskaber.

Medlemmer kan gratis hente rapporten her.

Pris for medlemmer DKK 0,00

Normal pris DKK 32,00

Relaterede produkter

  Bøger

  Grundejernes Domssamling 2016
  Årets domme og afgørelser samlet et sted.

  Pris for medlemmer DKK 640,00

  Pris DKK 800,00

  Bøger

  Abonnement på EJENDOM og EJENDOM JURA
  Det trykte EJENDOM og det digitale EJENDOM JURA

  Pris for medlemmer DKK 0,00

  Pris DKK 948,00

  Bøger

  Værdiansættelse af fast ejendom - en introduktion til DCF-modellen

  Pris for medlemmer DKK 0,00

  Pris DKK 32,00

  Bøger

  Værdiansættelse af investeringsejendommme - Definition af forrentningskrav

  Pris for medlemmer DKK 0,00

  Pris DKK 32,00