Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Drømmer du om en andelsbolig? Dette skal du huske, før du underskriver

Det er vigtigt, at du kigger alle dokumenterne grundigt igennem, inden du køber din nye andelsbolig. EjendomDanmark giver dig nogle gode råd med på vejen.

Sommer er lig med ferie for rigtig mange danskere, men mange vælger også at underskrive købekontrakten og flytte ind i drømmeboligen i disse måneder.

Det går stærkt på andelsboligmarkedet, så det gælder om at være hurtig, når den rette bolig dukker op. Men det kan være risikabelt at sætte sin underskrift, hvis du ikke har undersøgt både boligen og foreningen på forhånd, advarer juridisk direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller.
 

”Der er rift om andelsboligerne i øjeblikket, og derfor er der mange købere, der vælger at underskrive en overdragelsesaftale, før de har modtaget alle de relevante dokumenter. Det er vigtigt, at man ikke lader frygten for, at boligen ryger til anden side styre, for man kan komme galt af sted,” siger han.

Ti vigtige råd til kommende købere:

1. Overvej om du ønsker at bo i en andelsbolig. Når du køber en andelsbolig, bliver du medejer af en andelsboligforening. Du får en eksklusiv brugsret til den pågældende lejlighed, men du ejer den ikke. Andelsboligforeningen fungerer som et demokrati, hvor beslutninger træffes af flertallet, og hvor man er bundet af de regler, der fremgår af andelsboligforeningens vedtægter.

2. Køb ikke over maksimalprisen. Mange opfatter maksimalprisen som det, en andelsbolig skal sælges for, men den er udelukkende et loft for, hvad boligen maksimalt må sælges til ifølge reglerne. Du kan kræve en eventuel overpris tilbagebetalt, hvis du har betalt mere end maksimalprisen.

3. Køb af løsøre kan fortrydes. Nogle føler sig forpligtet til at købe sælgers løsøre for at få lov til at købe andelsboligen. Det sker ofte, hvis flere er interesseret i den samme andelsbolig. Er du nødsaget til at købe løsøret for at få lov til at købe andelsboligen af sælger, så har du faktisk mulighed for at fortryde købet af løsøret efterfølgende, så længe du gør det inden overtagelsesdagen.

4. Tag kontakt til foreningens administrator og få referatet fra den seneste generalforsamling. I referatet skal det fremgå, om der er vedtaget kommende vedligeholdelsesprojekter, der kan give en stigning i boligydelsen.

5. Find ud af, om foreningen har udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Planen vil typisk indeholde forslag til vedligeholdelsestiltag, for eksempel vedligeholdelse af trapper og udskiftning af faldstammer, tag og vinduer. Planen giver et overblik over ejendommens tilstand og hvilke udgifter, der kan være i vente.

6. Sælger er forpligtet til at udlevere nøgleoplysningsskema for både foreningen og andelen. Nøgleoplysningsskemaet for foreningen viser, om foreningen har servitutter, der fastfryser andelsværdien på et bestemt niveau. Gennemgå nøgleoplysningsskemaet og kig på boligafgiften, andelsværdien og friværdien. Boligafgiften har størst betydning for, hvad du kommer til at skulle betale per måned for at bo i andelsboligen. Andelsværdien er prisen, som boligen højest må sælges for med tillæg af individuelle forbedringer. Andelsboligforeningens friværdi viser, hvor stor en del af foreningens værdi, der er belånt – og dermed hvor stor en gæld foreningen har. Det kan give et godt indblik i, hvor godt foreningen er rustet mod uforudsete udgifter.

7. Få det seneste årsregnskab fra sælger og undersøg, hvordan foreningens økonomi generelt har det. Tjek også, om der er afsat penge til vedligehold. Hvis der ikke er afsat penge, risikerer du, at værdien af din andel falder, når foreningen foretager vedligeholdelsesopgaver.
 
8. Undersøg hvilke lån foreningen har optaget – oplysningerne vil fremgå af foreningens årsregnskab. Har foreningen for eksempel optaget flekslån eller fastforrentet lån? Ved et flekslån kan en eventuel stigning i renten øge andelshavers boligydelse. Har foreningen indgået en renteswapaftale, så undersøg, hvilken indvirkning det kan have på andelskronen. Har foreningen et afdragsfrit lån, hvad skal der så ske, når afdragsfriheden udløber. Overvej, om det er konsekvenser, du kan leve med. Bemærk, at selvom en andelsboligforening for eksempel har et flekslån, kan foreningen godt have så god en økonomi, at en stigning i renten ikke kommer til at få indflydelse på hverken boligydelsen eller andelsværdien.

9. Sæt dig ind i, hvilke hæftelsesforhold der er i andelsboligforeningen. Hæftelsesforholdene afgør for eksempel, hvordan du vil være forpligtet i forhold til den gæld, foreningen kan have. Hæfter den enkelte andelshaver ved sit indskud, pro rata,- (for eksempel fordelingstal), eller hæfter man solidarisk? Hæftelsesforholdene fremgår af foreningens vedtægter og årsregnskab.
 
10. Tag kontakt til en uvildig rådgiver. Reglerne om andelsboliger er komplicerede, og der kan være mange flere overvejelser at have med, derfor er det vigtigt med professionel rådgivning i forbindelse med køb af andelsbolig.

Kontakt

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark, 61 46 39 46

Denne pressemeddelelse blev sendt den 2. august 2019