Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

En tårnhøj særskat på generationsskifter kan dog blive enden for Danmarks 4.000 familieejede ejendomsvirksomheder. I modsætning til andre familievirksomheder beskattes ejendomsvirksomheder som pengetanke, når næste generation skal overtage. Det dræner hele 48 procent af egenkapitalen, viser nye beregninger.1

Familieejede virksomheder står for 90 procent af medarbejderne i landkommuner

De familieejede ejendomsvirksomheder står for 50 procent af ejendomsinvesteringerne i Danmark. Tal fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at de er særligt vigtige i landkommunerne, hvor 80 procent af ejendomsinvesteringerne sker i ejendomme drevet af familieejede virksomheder, og 90 procent af branchens ansatte arbejder i en familieejet virksomhed.2

”Lukninger, salg og kapitaldræn truer balancen på hele ejendomsmarkedet, fordi familievirksomhederne er så afgørende for lokalsamfundene i hele Danmark. Det er uholdbart, når vi samtidig ved, at der for at møde efterspørgslen skal bygges 24.000 nye boliger om året i hele Danmark – foruden produktionshaller og kontorbygninger til virksomhederne”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Halvering af virksomhederne skader udviklingen i lokalområdet

Ejendomsforeningen Danmarks familieejede medlemsvirksomheder kalder det ”noget nær umuligt” at overdrage sin virksomhed til næste generation. De har modsat eksempelvis servicevirksomheder ikke adgang til skattemæssig succession3og drænes derfor med 48 procent af egenkapitalen, hvis de generationsskifter. Til sammenligning er regningen kun syv procent af værdien i skat med adgang til succession. ”Det er dybt urimeligt og helt uforståeligt”, siger Jannick Nytoft:

”De familieejede ejendomsvirksomheder i Danmark har 60.000 medarbejdere og arbejder lige så hårdt som alle andre. Alligevel får de pengetanks-stemplet og halveres efter skat ved et generationsskifte. Det er en ulogisk særskat for passionerede virksomheder, og den skader de lokalområder, hvor de bygger, ejer og driver gode ejendomme”, fortæller Jannick Nytoft.

Nyt udspil: ”Skab fair og ens vilkår for alle familievirksomheder”

Derfor lancerer Ejendomsforeningen Danmark nu et politisk udspil, der skal gøre op med forskelsbehandlingen af ejendoms- og andre familieejede virksomheder. ”Anerkend, at aktive familieejede ejendomsvirksomheder ER aktive virksomheder og ikke passive pengetanke”, lyder bønnen fra Jannick Nytoft til politikerne:

”Vores medlemmer har lidt under denne særskat længe, men nu har regeringen jo slået fast, at det ikke skal koste vækst og arbejdspladser at generationsskifte. Derfor beder vi i al beskedenhed politikerne om at få alle med, så aktive familieejede ejendomsvirksomheder også kan generationsskifte lige som alle andre”, siger Jannick Nytoft.

Se udspillet, grafikker og yderligere fakta om problemstillingen på www.ejendomsforeningen.dk.

Fakta

  1. Læs beregningerne i det nye politiske udspil
  2. Se Danmarkskort med de forskellige kommuneinddelinger og byggetal
  3. Overdragelse ved succession betyder, at den, der erhverver en post aktier, indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af aktierne. Det medfører, at overdrageren ikke beskattes af sin aktieavance på det tidspunkt hvor aktierne overdrages. Beskatningen udskydes, indtil modtageren efterfølgende sælger aktierne. Modtageren skal anses for at have købt aktierne til samme pris, på samme tidspunkt, og i samme hensigt som overdrageren.

    Lige nu falder ejendomsvirksomheder ind under den såkaldte pengetanksregel, der sidestiller ejendomsvirksomheder, som beskæftiger sig med boligudlejning og visse ejendomsprojekter, med passiv pengeanbringelse på linje med blandt andet kontanter, aktier og obligationer. Derfor har ejere af ejendomsudlejningsvirksomheder, modsat andre erhvervsvirksomheder, ikke mulighed for at anvende succession ved et generationsskifte.


Kontakt

Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomsforeningen Danmark, 27 11 20 73
Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 8. marts 2018