Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Run på industrilokaler – største efterspørgsel i ti år

Omsætningen i industrien er steget støt gennem en årrække. Væksten er dog først nu slået igennem i lejeniveauet, der efter en årrække med fald nu for andet kvartal i træk er stigende. Tomgangen af lokaler er i 3. kvartal faldet til 9,1 procent, og lejen er steget med 1,4 procent. Ejendomsbranchen forventer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år. Også inden for kontor og bolig er der fremgang at spore.

Industriens omsætning i Danmark faldt voldsomt omkring finanskrisen, men er efterfølgende steget og er i dag en væsentlig årsag til, at den danske økonomi vokser. Den gode udvikling kan ses direkte på industrilejemålene.

”Det er positivt og interessant, at industri og produktion fortsat spiller en stor rolle i den økonomiske vækst i Danmark. Tomgangen af industriarealer har været faldende gennem de seneste kvartaler og er nu på det laveste niveau i ti år. Alt tyder på, at vi kan forvente en fortsat stor efterspørgselindustrilokaler”, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Væksten i lejen inden for industri er primært steget i København, mens udviklingen i resten af landet har været mere moderat. På landsplan er lejen steget med 1,4 procent det seneste kvartal. I forrige kvartal var stigningen 1,7 procent. Det svarer til, at udlejerne har fået 150 mio. kr. mere mellem hænderne inden for denne sektor i løbet af det sidste halve år. Siden udgangen af 2009 er industriens samlede omsætning steget med 40 procent, hvilket er mere end vores nabolande Sverige og Tyskland.

Stigende leje inden for kontor og bolig

Efterspørgslen på arealer ses også inden for kontor, hvor lejen steg med 2,2 procent i tredje kvartal og 3,6 procent siden sidste år. Kontor er dermed den sektor, hvor lejen er steget mest. Den stigende efterspørgsel skyldes den solide danske økonomi og den øgede kontorbeskæftigelse, som siden sidste år er steget med 2,6 procent, hvilket svarer til næsten 4.000 flere beskæftigede. Igen er det de største byer, der trækker den største vækst.

Tomgangen for udlejningsboliger har været svagt stigende de seneste år, men har fundet et stabilt leje omkring fire procent. Efter et lille fald i boliglejen i forrige kvartal er der igen fremgang at spore i lejeniveauet. På årsplan er boliglejen steget med 1,9 procent. Det er primært lejemål med markedsleje, der står for væksten

Butikslejen faldt i sidste kvartal med 0,1 procent efter tre kvartaler med vækst. Overordnet set har lejen på butikslejemål haft det svært i de seneste år og er siden 2014 kun steget med 1,3 procent.

Læs mere i webrapport

Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – oversigt

Kontakt

Adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomsforeningen Danmark, 27 11 20 73 

Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 4. december 2018