Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Regler om generationsskifte koster danske arbejdspladser

Regler om generationsskifte koster danske arbejdspladser modsætning til alle andre familieejede erhvervsvirksomheder har familieejede ejendomsvirksomheder ikke mulighed for at udskyde skattebetalingen ved generationsskifte. Det har store konsekvenser for specielt de små og mellemstore ejendomsvirksomheder, der risikerer at måtte dreje nøglen om, og det koster danske arbejdspladser.

Alle aktive familieejede erhvervsvirksomheder kan i dag benytte nogle særlige skatteregler, der sikrer, at de kan overleve, når en generation overlader stafetten til den næste. Der er i skattelovgivningen regler, der sikrer virksomhedens økonomi og ansatte, hvilket politisk er et højt prioriteret mål. Men de regler gælder desværre ikke for familieejede aktive ejendomsvirksomheder. De betragtes som passive pengetanke og ikke som aktive erhvervsvirksomheder. Det betyder, at den dag de familieejede ejendomsvirksomheder står over for et generationsskifte, så rammes de særligt hårdt via en såkaldt ”pengetanksregel”. Som de eneste erhvervsvirksomheder kan de nemlig ikke udskyde skattebetalingen.

En brat erkendelse

Stig Rydmann og hans familie har valgt at sælge deres ejendom på Islands Brygge. Ejendommen blev solgt som en direkte konsekvens af, at de arvinger, der stod til at overtage ejendommen, kunne se frem til en dårlig økonomi efter et generationsskifte. Ejendommen har været en aktiv erhvervsvirksomhed i alle årene, og har de sidste mange år været drevet af tredje generation i familien.

”Pengetanksreglen medfører, at vores arvinger reelt ikke har økonomi til at drive virksomheden videre. Det har været en brat overgang at erkende, at nu kommer vi ikke videre”, siger Stig Rydmann.

Generationsskifte er rykket tæt på

På Gl. Kongevej på Frederiksberg ligger Ejendomsselskabet Lille A/S, som har eksisteret i over 25 år. Virksomheden beskæftiger direkte fem medarbejdere. Den familieejede ejendomsvirksomhed har en ejendomsportefølje på otte ejendomme. Nu er et generationsskifte pludselig rykket noget tættere på.

”I marts måned fik jeg at vide, at min kræft er vendt tilbage. Så må man jo til at tage mere konkret stilling, for nu er det pludselig meget aktuelt”, siger John Lohrer-Stæhr, der er en af de to ejere af Ejendomsselskabet Lille A/S.

John Lohrer-Stæhr ejer i dag en tredjedel af ejendomsvirksomheden. Når John Lohrer-Stæhrs tredjedel af firmaet en dag skal overdrages, kan ejendomsvirksomheden se frem til en aktieavancebeskatning, som udgør 42 procent, og en arveafgift, der udgør 36,25 procent. Det svarer til en samlet skat på 63 procent. Den samlede skat og arveafgift er umulig at tage ud af virksomhedens daglige drift.

”Økonomisk betyder det, at vi enten skal belåne virksomheden eller tvangssælge ud af ejendomsporteføljen, altså reducere virksomhedens størrelse. Under alle omstændigheder går virksomheden fra at have en sund økonomi til at blive dårligere stillet”, siger John Lohrer-Stæhr.

At familieejede ejendomsvirksomheder sammenlignes med passive pengetanke, mener familien ikke giver mening.

”Man respekterer ikke vores arbejde og levebrød ved at betragte vores virksomhed som en pengetank. Vi driver virksomheden som enhver anden aktiv virksomhed, hvor vi passer, plejer, vedligeholder, driver og optimerer vores ejendomme. Samtidig beskæftiger vi de håndværkere, der moderniserer og renoverer ejendommene”, siger John Lohrer-Stæhr.

Danske arbejdspladser vil gå tabt

Anders Gangsted-Rasmussen er formand for foreningen Family Business Denmark og adm. direktør i Gangsted-Rasmussen Gruppen. Han undrer sig over, at fast ejendom betragtes som passiv pengeanbringelse og dermed diskrimineres i forhold til andre erhvervsvirksomheder.

”Ejendomsejere vedligeholder løbende deres ejendomme. De sætter lejligheder i stand, lægger nye tage, fremtidssikrer ejendommene mod oversvømmelse med mere. Det resulterer i, at en masse håndværkere får arbejde. Samtidig beskæftiger ejendomsvirksomheder viceværter, administratorer og asset managers, der skal pleje lejerne i udlejningsejendommene inden for både bolig og erhverv”, siger Anders Gangsted-Rasmussen.

En hel del virksomheder står over for at skulle generationsskifte de næste ti år, og mange arbejdspladser vil blive berørt.

”Virksomheder kan blive tvunget ud i at dreje nøglen om eller sælge til udenlandske investorer, som ikke nødvendigvis har samme interesse i at bevare danske arbejdspladser”, siger Anders Gangsted-Rasmussen.

Family Business Denmark sætter løbende fokus på de særlige problemstillinger og udfordringer, der gælder for familievirksomheder. Også Ejendomsforeningen Danmark arbejder for at sikre de familieejede ejendomsvirksomheder en rimelig behandling. Foreningens mål er at få politikerne til at anerkende ejendomsvirksomheder som aktive erhvervsvirksomheder, så diskrimineringen ikke fortsætter.

”Vi beder ikke om en positiv særbehandling. Vi vil bare have den uforståelige negative særbehandling fjernet”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Kontakt

Formand
John R. Frederiksen
Ejendomsforeningen Danmark
40 53 55 22 
Hent foto

Direktør
Stig Rydmann
Hvidøre aps
21 25 98 10

Direktør
Pernille Friis-Hansen
Ejendomsselskabet Lille A/S og Ny C-Ejendomsadministration
33 22 39 29

Adm. direktør 
Anders Gangsted-Rasmussen
Gangsted-Rasmussen Gruppen
28 86 00 00

Denne pressemeddelelse blev sendt den 2. juni 2017