Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny planlov er tiltrængt

I dag blev en ny planlov vedtaget i Folketinget, som vil træde i kraft den 1. juli 2017. Den nye planlov vil blandt andet gøre det muligt for den lokale detailhandel at udvikle sig, og det glæder Ejendomsforeningen Danmark.

Den kommende planlov er resultatet af et forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Formålet med at modernisere loven er blandt andet at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark. Den nye planlov skal blandt andet bidrage til dette ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for detailhandel.

Ifølge Ejendomsforeningen Danmark er dette i høj grad tiltrængt, da vilkårene for detailbranchen har ændret sig markant, siden detailhandelsbestemmelserne blev tilføjet til planloven i 1997. Ifølge foreningen er der et stort behov for at skabe mere fleksible regler i forhold til byggeri af detailbutikker, så kommuner og investorer i højere grad får mulighed for at udvikle en detailhandel, der passer til behovet og kundernes ønsker i de enkelte byer.

”Den nye planlov åbner op for at øge byggeriet af både boliger og butiksarealer. Der er ingen tvivl om, at de mere fleksible regler for detailhandelsbyggeri vil resultere i nye og spændende byggeprojekter rundt om i landet, til glæde for både kunderne og væksten”, siger Morten Østrup Møller, der er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark. Han fortsætter:

”Samtidig er det positivt, at planloven skaber friere rammer for den lokale detailhandel ved at fjerne begrænsningen på udvalgsvarebutikkernes størrelse”, siger Morten Østrup Møller.

Større udbud af varer

Ifølge den nye planlov fjernes størrelsesgrænsen helt for udvalgsvarebutikker, mens størrelsesgrænserne for dagligvarebutikker øges afhængigt af deres placering i henholdsvis bymidter, bydelscentre eller aflastningsområder. Kommunerne får desuden mere frihed i forhold til at afgrænse bymidter og i de større byer anlægge nye aflastningsområder.

”Ved at tillade større udvalgsvarebutikker og lidt større dagligvarebutikker giver man mulighed for at skabe butikker med et bredere sortiment. Det kommer både til at gavne forbrugerne, der får flere varer at vælge imellem, og butikkerne, der bliver mere konkurrencedygtige i forhold til e-handelen, som i stigende grad er en udfordring for de fysiske butikker”, siger Morten Østrup Møller.

Ejendomsforeningen Danmark vil følge implementeringen af planloven nøje. I 2017 har foreningen blandt andet føjet et nyt fagligt udvalg til sin liste af foreningsudvalg, nemlig foreningsudvalget for retail. Udvalget vil blandt andet varetage medlemmernes interesser inden for retail- og shoppingcenterbranchen.

Kontakt

Juridisk direktør 
Morten Østrup Møller 
Ejendomsforeningen Danmark
61 46 39 46
Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 1. juni 2017