Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Laveste tomgang for butik i otte år

Den økonomiske tomgang for butikssektoren har ikke været lavere i otte år. Det vidner om, at der er god afsætning på butiksarealerne. Det fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang for april 2017.

I dette kvartal falder den økonomiske tomgang for butik med 0,3 procentpoint. Det giver en økonomisk tomgang på 7,7 procent for denne sektor på landsplan.

”Det er den laveste økonomiske tomgang for butik i otte år. Det vidner om, at der er en god efterspørgsel efter butiksarealer, og butikkerne forventer stigende købelyst hos kunderne. Det viser, at der er fremgang i dansk økonomi. I 2018 forventer de økonomiske vismænd da også en økonomisk vækst på 2,3 procent, hvilket vil være det højeste niveau i ti år”, siger Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom, Morten Marott Larsen, og fortsætter:

”Det seneste kvartals udvikling er blandt andet et resultat af et fortsat stigende lejeniveau for butikslejemål. Det gælder også for tomme lejemål, at lejen er steget en anelse, og det modvirker tomgangsfaldet. I april udligner effekten af nye udlejninger stort set effekten af ny tomgang”, siger Morten Marott Larsen.

Efter en stigning i januar 2017 falder den økonomiske tomgang for butik i København CBD (Central Business District) igen i april med 2,0 procentpoint til 3,9 procent, og det har betydning for et fald i tomgang i Region Hovedstaden på 0,6 procentpoint samlet set. Aarhus nyder også godt af udviklingen for butik, hvor den økonomiske tomgang er på et relativt lavt niveau på 5,2 procent. I forhold til sidste kvartal er det et fald på 0,7 procentpoint.

Fald i økonomisk tomgang sat på pause

Overordnet viser Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik dog, at faldet i økonomisk tomgang er sat på pause. Den økonomiske tomgang er på 8,8 procent på landsplan, og dermed fastholdes niveauet fra januar 2017.

”Efter den økonomiske tomgang har været faldende fire kvartaler i træk, er et yderligere fald sat på pause i dette kvartal. Men det er værd at hæfte sig ved, at den økonomiske tomgang er faldet med 0,7 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Den økonomiske tomgang er samlet faldet med 1,8 procent, siden den toppede i 2013. Dette underbygger, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi”, siger Morten Marott Larsen.

Den økonomiske tomgang for kontor er i dette kvartal uændret. Kontorsektoren har ellers oplevet et fald i to kvartaler i træk. Den økonomiske tomgang forbliver på 11,8 procent på trods af fald i andelen af tomme kontorarealer med 0,3 procentpoint siden januar 2017. Industri har i tre kvartaler i træk oplevet fald i den økonomiske tomgang. I april 2017 er den økonomiske tomgang for industri steget med 0,3 procentpoint i forhold til januar 2017 og ligger nu på 12,1 procent på landsplan. Til gengæld er den arealmæssige tomgang faldet for femte kvartal i træk til 11,3 procent.

Den økonomiske tomgang for bolig er steget svagt siden januar 2017, men ligger fortsat lavt. Tomgangsprocenten er i dette kvartal på 3,3 procent, mod 3,1 procent i sidste kvartal og 3,0 procent samme kvartal sidste år.

”En mulig forklaring på, at bolig er steget svagt er, at flere og flere nye boligudlejningsejendomme bliver færdigudviklet, og der går gerne lidt tid, før alle boliger er lejet ud”, siger Morten Marott Larsen.

Det største fald i den økonomiske tomgang på bolig ses i Region Syddanmark. Her falder den økonomiske tomgang med 0,7 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og 0,5 procentpoint i forhold til samme kvartal sidste år. Det største fald i forhold til sidste år er i Region Sjælland, hvor den økonomiske tomgang er faldet fra 4,0 til 2,3 procent. I Region Hovedstaden følger tomgangen på bolig udviklingen på landsplan og stiger svagt, primært trukket op af København CBD og Øvrige København og omegn.

Læs webrapport

Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – økonomisk tomgang

Kontakt

Cheføkonom
Morten Marott Larsen
Ejendomsforeningen Danmark
28 45 56 51
Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 10. maj 2017