Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Forår i luften for investeringsejendomme

Danmark går en lysere tid i møde, og det skyldes ikke kun årstiden. Det går fremad for dansk økonomi, og den økonomiske tomgang for investeringsejendomme falder fortsat. Tomgangen ligger nu på 8,8 procent. Det er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til seneste kvartal og 0,8 procentpoint i forhold til sidste år. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang for januar 2017.

Med den positive udvikling er tomgangsprocenten nu faldet til samme niveau som i begyndelsen af 2011. Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom, Morten Marott Larsen, forventer yderligere fald i de kommende kvartaler.

”Den økonomiske tomgang lå på fire procent i 2007. Der er derfor plads til yderligere fald, hvilket må forventes, da det går fremad i dansk økonomi. Selvom vi kun er i februar, er der allerede forår i luften for investeringsejendomme”, siger han og fortsætter:

”En økonomisk tomgang på 8,8 procent svarer til, at omkring 8,8 milliarder kroner venter på nye lejere, hvis vi antager, at hele investeringsejendomsmarkedet har en lejeindtægt på 100 milliarder kroner. Der vil altid være en vis økonomisk tomgang, og den tabte lejeværdi vil aldrig ramme nul. Men det er realistisk, at den samlede økonomiske tomgang med tiden falder til cirka fire procent, og det vil betyde 4,8 milliarder kroner i ekstra indtægter til ejere af investeringsejendomme og mere aktivitet i ejendommene”, siger Morten Marott Larsen.

Fortsat faldende tomgang for kontor

Den økonomiske tomgangsprocent for kontor fortsætter med at falde, hvilket resulterer i en økonomisk tomgangsprocent for landsgennemsnittet på 11,9. Det er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal og et fald på 0,7 procentpoint i forhold til sidste år. Den arealmæssige tomgangsprocent for landsgennemsnittet er ligeledes faldet 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Det er et år siden, at den økonomiske tomgangsprocent har været stigende. Den økonomiske tomgang i Region Hovedstaden på 12,0 procent er det laveste niveau i de seneste tre år, efter at den økonomiske tomgang toppede januar 2014 med 13,1 procent.

”Sammenligner vi de fem regioner over de sidste tre år, så er faldet i tomgang på kontor især trukket af Region Hovedstaden, som har oplevet det største fald. Men en tomgang på 12 procent for kontor i Region Hovedstaden er fortsat for højt. Da Region Hovedstaden er et område, hvor der er god erhvervsaktivitet, så burde vi kunne forvente, at tomgangen kommer endnu længere ned. I hele perioden 2000-2012 lå tomgangen under 12 procent i Region Hovedstaden”, siger Morten Marott Larsen. 

Tomgang falder for erhvervsejendomme, men stiger svagt for bolig

Tomgangen for butikslejemål er faldet for andet kvartal i træk. Det betyder, at den økonomiske tomgang for landsgennemsnittet er 8,0 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end sidste kvartal og 0,1 procentpoint lavere end januar sidste år. Faldet på landsplan skyldes fald i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland. Særligt positivt ser det ud for Region Hovedstaden, hvor den økonomiske tomgang i januar 2017 er den laveste siden 2009, nemlig 7,2 procent. Også tomgangen for industri falder fortsat, og er nu nede på 11,7 procent.

Den økonomiske tomgang for bolig er svagt stigende, men ligger stadig på et lavt niveau. På landsplan er den økonomiske tomgang steget med 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og ligger nu på 3,2 procent. Det er normalt, at tomgangen stiger og falder lidt, og konklusionen er derfor fortsat, at tomgangen for bolig er på et historisk lavt niveau. Et tilsvarende lavt niveau skal man tilbage til 2007 for at finde. I forhold til samme periode sidste år er tomgangen for bolig uændret, både for den økonomiske og den arealmæssige tomgang.

Læs webrapport

Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – økonomisk tomgang

Kontakt

Cheføkonom
Morten Marott Larsen
Ejendomsforeningen Danmark
28 45 56 51
Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 1. februar 2017