Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsinvestorer bevarer optimismen

Det ser fortsat positivt ud for det danske investeringsejendomsmarked. I 2017 forventer ejendomsinvestorerne et totalt afkast på 5,9 procent. Det er en fremgang på 0,2 procentpoint i forhold til både sidste kvartal og for et år siden. Fremgangen for investeringsejendomme hænger sammen med en stigende økonomisk vækst.

Danmarks Statistik opgjorde i februar den økonomiske vækst til 1,1 procent i 2016, mens de økonomiske vismænd i samme måned udkom med en revideret prognose, hvor de opgjorde deres forventninger til 2017 til 1,7 procent. I 2018 forventer de økonomiske vismænd en økonomisk vækst på 2,3 procent, hvilket vil være den højeste økonomiske vækst i mere end ti år. Stigende økonomisk vækst betyder stigende efterspørgsel på erhvervsarealer, stigende markedsleje og stigende ejendomsværdier på kort sigt. Og det slår også positivt igennem i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse for april 2017.

”Ejendomsinvestorerne forventer et totalt afkast på 5,9 procent i 2017, hvilket er en stigning i forhold til sidste år og sidste kvartal. Stigningen foregår i et fornuftigt tempo og vil medføre, at investorerne får en bedre indtjening på ejendomme, men det betyder også, at ejendomsværdierne fortsat vil vokse”, siger Morten Marott Larsen, der er cheføkonom hos Ejendomsforeningen Danmark.

Han understreger dog samtidig, at selvom det går godt med værdierne i øjeblikket, så er det stadig vigtigt at have fokus på ejendomsdriften.

”Værdierne har det med at gå op og ned. Derfor gælder det om ikke at lade sig forblænde af udviklingen i ejendomsværdierne alene, men samtidig holde fokus på at drive ejendommene på fornuftig vis. Det gør man blandt andet ved at udvikle ejendommene løbende og holde dem ’up-to-date’ i samarbejde med kunderne”, siger Morten Marott Larsen.

Størst forventninger til kontor

Ejendomsinvestorerne forventer, at markedslejen stiger for både kontor, butik, industri og bolig. Der er størst forventninger til stigninger i markedslejen for kontor, hvor forventningerne aldrig har været højere før. Der er også forventninger til stigende ejendomsværdi for kontor, selvom der fortsat er en økonomisk tomgang på 11,9 procent for denne sektor i januar 2017.

”Der har ikke været større forventninger til markedsleje for kontor siden 2011, da forventningsundersøgelsen blev lavet for første gang. En stigende efterspørgsel på kontorlokaler kan bidrage til at få markedslejen lidt op i den kommende tid. Samtidig er det rigtig positivt, hvis den økonomiske tomgang falder på kontor. Der er god kapacitet til at få flere kunder i butikken”, siger Morten Marott Larsen.

Industri er den sektor, hvor forventningerne har udviklet sig mest positivt siden sidste år. Forventningerne til markedslejen for industri ligger på et historisk højt niveau, mens der er yderligere fald i tomgang og stigende ejendomsværdi i vente.

Fremgang i flere storbyer

Der er fremgang i forventningerne til ejendomsværdi for Odense, Aalborg og Aarhus. Forventningerne til Aalborg og Odense har ikke været højere før. Der er stadig størst forventning til stigninger i ejendomsværdierne i København og lavest forventninger til resten af landet.

”At Odense, Aalborg og Aarhus rykker frem betyder, at der er en søgning mod ikke kun at skulle ligge på Rådhuspladsen. Ejendomsinvestorerne er bevidste om, at ejendomsværdien også kan stige i de øvrige storbyer, og er derfor også her på jagt efter den gode investeringsmulighed”, siger Morten Marott Larsen.

Læs webrapport

Ny interaktiv webrapport om tomgang

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en ny interaktiv webrapport. Det er et visuelt værktøj, hvor man kan tilgå nøgletal om tomgang for investeringsejendomme på en måde, hvor man selv kan tilpasse figurer og tabeller afhængig af det ønskede fokus.

Nøgletallene giver et indblik i den aktuelle økonomiske og arealmæssige tomgang for erhvervslejemål. Værktøjets fleksibilitet betyder, at man eksempelvis kan sammensætte tabeller for afgrænsede områder og udvalgte sektorer, og det er desuden muligt at se og udtrække historiske serier.

Se den interaktive webrapport