Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Den økonomiske tomgang falder

Siden april 2017 er den økonomiske tomgang faldet med 0,5 procentpoint. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang for juli 2017. Den økonomiske tomgang er på det laveste niveau siden 2010.

Ejendomsforeningen Danmarks nye markedsstatistik for juli 2017 viser en økonomisk tomgang på 8,3 procent, mens den arealmæssige tomgang er på 9,1 procent. Faldet i økonomisk tomgang på 0,5 procentpoint fra april til juli 2017 hænger tæt sammen med en forbedret dansk økonomi.

”Efter et positivt første halvår i 2017 ser det fortsat fornuftigt ud for dansk økonomi. Dansk økonomi fortsætter i et roligt tempo fremad. Forbedringen af økonomien styrker de danske virksomheder og ikke mindst investeringsejendomsmarkedet, hvor efterspørgslen efter lejemål er stigende, og tomgangen falder”, siger Morten Marott Larsen, der er cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark. 

De Økonomiske Råd forventer, at beskæftigelsen i Danmark stiger med 30.000 i 2017. De Økonomiske Råd forventer også en reallønsfremgang, og sammen med historiske opsparingsoverskud, giver det mulighed for et øget privatforbrug og flere investeringer, der vil give en stabil økonomisk vækst. De Økonomiske Råd forventer således, at den gennemsnitlige årlige vækst i Danmark bliver 2,1 procent frem til 2025.

”De forbedrede økonomiske vilkår gør, at dette kvartals fald i den økonomiske tomgang kan finde sted. Det har vi ventet længe på, og det betyder, at flere ejendomsejere nu kommer af med deres ledige kapacitet. Og det kan på sigt betyde, at der vil blive opført flere nye erhvervslokaler i nær fremtid, hvis faldet i den økonomiske tomgang fortsætter, og ejendomsbranchens vilkår dermed forbedres”, fortæller Morten Marott Larsen.

Byggeriet af erhvervslokaler er lige nu på et historisk lavt niveau, ifølge Ejendomsforeningen Danmarks beregninger. Hvis man ser på byggeriet af erhvervslokaler i perioden 2014-2016, så er det 50 år siden, at vi har haft tre år med et tilsvarende lavt niveau for byggeri.

Fald inden for alle sektorer

Faldet i den økonomiske tomgang sker inden for alle sektorer af erhvervsejendomme. 

Kontor har den højeste tomgang blandt erhvervssektorerne, men den falder i juli med 0,6 procentpoint til 11,2 procent efter at have været konstant fra januar 2017 til april 2017. Sammenligner man med for et år siden, er den økonomiske tomgang for kontor faldet med 1,2 procentpoint.

Butik har ligeledes et fald på 0,6 procentpoint siden april 2017 og lander i dette kvartal på 7,0 procent. Det er 1,4 procentpoint lavere end juli sidste år. Størst er faldet i Region Midtjylland, hvor den økonomiske tomgang falder med 3,0 procentpoint fra april 2017 til juli 2017. 

Industri har et kvartalsmæssigt fald i den økonomiske tomgang på 1,5 procentpoint fra 12,1 procent i april 2017 til 10,6 procent i juli 2017. Siden juli 2016 har der været et fald på 1,7 procentpoint.

Læs mere i webrapport

Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – økonomisk tomgang

Kontakt

Cheføkonom
Morten Marott Larsen 
Ejendomsforeningen Danmark
28 45 56 51
Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 16. august 2017