/ Nyheder / Deleøkonomisk strategi vil hæmme det fremtidige boligudbud

Deleøkonomisk strategi vil hæmme det fremtidige boligudbud

Regeringen lancerede i dag sin strategi ”Deleøkonomi i Danmark”. EjendomDanmark vurderer, at planens initiativer vil betyde, at færre boliger fremover udlejes til eksempelvis studerende. Foreningen efterlyser en egentlig liberalisering af lejereglerne.

Af

Regeringen har i dag lanceret en strategi for deleøkonomi i Danmark, som skal være en drivkraft for vækst og innovation. Det fremgår af strategien, at ”når vi bytter, lejer og deler vores ting med hinanden, så udnytter vi ressourcerne bedre” (fra Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi – kort fortalt, side 5).

”Præmissen om, at vi udnytter ressourcerne bedre, når vi deler, holder ikke i den private boligudlejning. Regeringens strategi vil nemlig betyde, at flere vil motiveres til at leje boligen ud til turister, mens færre vil leje den ud på en almindelig fremlejekontrakt til eksempelvis studerende”, siger Morten Østrup Møller, der er juridisk direktør i EjendomDanmark.

Strategien skal ifølge regeringen give den enkelte mulighed for at supplere den almindelige lønindtægt med indtægter fra eksempelvis udlejning af boligen til turister. Derfor skal man fremover kunne udleje boligen i op til 90 dage, hvis man betaler skat af indtægterne.

Når man lejer eksempelvis en billig lejebolig ud til turister, kan man tage en markedsleje på måske 1.000 kroner per døgn. Når man lejer ud efter boliglejelovens regler, så er man omfattet af huslejereguleringen og kan tage en meget begrænset leje i forhold til markedslejen.

”Man kan hurtigt regne ud, at hvis man bor i en huslejereguleret privat lejebolig på 80 kvadratmeter, så kan du med det nye udlejningsloft på 90 dage tjene så meget, at du får finansieret din årlige husleje. Det kan du, fordi man med en korttidsudlejning til turister kan leje ud på markedsvilkår. Men den pågældende professionelle udlejer kan kun leje den samme bolig ud til en omkostningsbestemt og reguleret husleje. Hvis man vil liberalisere lejereglerne, så bør man gå all-in og liberalisere huslejereglerne i første led, så alle private lejeboliger bliver omfattet”, siger Morten Østrup Møller, der også efterlyser en opstramning af fremlejereglerne, så det i sidste ende bliver ejendommens ejer, der bestemmer om boligerne kan udlejes via Airbnb.

Øget utryghed i etageejendomme

En af udfordringerne ved udlejning via eksempelvis Airbnb er også, at de mange korttidsudlejninger kan skabe et utrygt miljø i etageejendommene. Og det gælder både for leje-, andels- og ejerboliger.

”Beboerne kan ikke vide sig sikre på, hvem deres nabo er, og hvem der bor i opgangen. Det skaber utryghed. Desuden er der stor forskel på at være turist og fast beboer i en ejendom. Turister er måske lidt mere ligeglade, for de bor der kun i kort tid og tænker ikke på, at de skal tage hensyn til naboerne”, siger Morten Østrup Møller.

EjendomDanmark vurderer, at utrygheden vil tage til med den nye strategi. Derfor bør regeringen sikre sig, at der kommer supplerende regler, som sikrer, at det er de enkelte boligforeninger, som bestemmer, om lejlighederne i foreningen kan bruges til ferieudlejning.

Bremser mobiliteten

EjendomDanmark mener, at der vil ske færre opsigelser på private lejeboliger, fordi lejerne holder på deres lejemål med henblik på at tjene nogle hurtige penge på korttidsudlejning.

”Mobiliteten i hele den regulerede og billige boligmasse vil blive yderligere bremset med strategiens initiativer. Der er så mange lejligheder og værelser, der ikke kommer eksempelvis de studerende til gavn, fordi de nu bliver brugt til turister frem for at komme ud på boligmarkedet”, siger Morten Østrup Møller.