Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Brug for digital kommunikation i private lejeboliger

Med krisen i PostNord kan vi forvente endnu længere leveringstider på et brev. Det vil give et administrativt bøvl i udlejningen af private lejeboliger, og Ejendomsforeningen Danmark mener derfor, at digital og brevbåren kommunikation skal ligestilles hurtigst muligt.

Det kan allerede i dag tage næsten en uge, inden et standardbrev er fremme hos modtager, og med krisen i PostNord kan de private udlejere se frem til yderligere forringelser. Hvis en udlejer skal sende en lejer en rykker for manglende betaling, kræver retspraksis i dag, at brevet både sendes med almindelig post og som anbefalet brev. Udlejer må ikke sende rykkeren elektronisk.

”Ifølge boliglejeloven er det ulovligt at sende en rykker til lejer om manglende betaling elektronisk. Faktisk skal vi i dag sende rykkeren både som almindeligt og som anbefalet brev og som Quickbrev, hvis det ønskes frem dagen efter – også selv om både lejer og udlejer helst vil have, at kommunikationen foregår digitalt”, fortæller Pernille Lind Husen, der er juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark.

Digital kommunikation anbefales

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgav den 3. marts en rapport med anbefalinger, der skal fremme digital kommunikation i private lejeforhold. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af blandt andre Ejendomsforeningen Danmark og Lejernes Landsorganisation (LLO). Arbejdsgruppen er ikke blevet enig om én model, som kan fremme digitalisering, og peger derfor på to forskellige modeller. Dog med et flertal for den model, der indebærer, at parterne frit kan vælge kommunikationsform.

Hos Ejendomsforeningen Danmark mener juridisk direktør Morten Østrup Møller først og fremmest, at det er positivt, at ministeren med rapporten har en konkret model for, hvordan man kan fremme digital kommunikation i private lejeforhold.

”Det er vigtigt at få implementeret anbefalingerne, særligt set i forhold til det nyligt indgåede postforlig og ikke mindst de seneste udmeldinger om yderligere forringelser i postomdelingen i kølvandet på PostNords underskud. Det nærmest umuliggør brevbåren kommunikation med de snævre frister, der er i lejeloven. Så er det selvfølgelig kedeligt, at LLO vælger at holde fast på de nuværende uhensigtsmæssige regler, som bryder med alle de principper, der ligger bag den offentlige sektors it-politik i forhold til borgerne”, fortæller Morten Østrup Møller, der er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Ifølge flere medier tegner det til et politisk flertal for en ligestilling af digital og fysisk post.

”Flere politikere har i pressen tilkendegivet, at de ser positivt på en ligestilling af den digitale og brevbårne kommunikation i private lejeforhold. Det er vi naturligvis glade for. Men vi mener, at der nu politisk skal sættes turbo på at få gennemført den lovændring, der kan gøre det muligt fremadrettet at anvende digital kommunikation i de private lejeboliger”, fortæller Morten Østrup Møller.

Nem løsning kan etableres

Muligheden for digital kommunikation kan ifølge Ejendomsforeningen Danmark let etableres.

”Der kan nemt etableres løsninger, hvor lejerne modtager breve og anden kommunikation via e-boks, Penneo eller andre tilsvarende systemer. Der er fuld digital sporbarhed ved sådanne løsninger. De kan sættes op med sms- og e-mailadvisering, så man dels eliminerer enhver usikkerhed om, hvornår et brev er modtaget, og samtidig sikrer, at lejerne i realtid kan følge med i, hvad de modtager af post fra deres udlejer”, fortæller Pernille Lind Husen.

Kontakt

Juridisk direktør
Morten Østrup Møller
Ejendomsforeningen Danmark
61 46 39 46

Juridisk konsulent
Pernille Lind Husen
Ejendomsforeningen Danmark
33 12 03 30

Denne pressemeddelelse blev sendt den 10. marts 2017