Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Skuffende politisk forlig om planloven

Regeringen har netop afsluttet forhandlingerne om vækstpakken og en lempelse af planloven. Men resultatet skuffer, mener Ejendomsforeningen Danmark.

Regeringen har netop indgået forlig med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Social­demo­kraterne om den kommende vækstpakke og planlov. Forliget udvider mulighederne for at bygge boliger og sommerhuse i landdistrikterne og de kystnære områder. Forliget åbner også op for en udvidelse af mulig­hederne for at placere detailhandel i tilknytning til byer i hele landet og medfører en udvidelse af de tilladte arealer for visse detailhandelsbutikker. Men aftalen viderefører også en regel, der giver kommunerne ret til at beslutte, at en privat grundejer skal sælge op til 25 procent af sin byggeret til alment byggeri.

John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark, finder samlet set resultatet af forhandlingerne skuffende.

”Der er visse forbedringer af planloven i forliget. Det er positivt, at kommunerne fremover kan planlægge byggeri mere fleksibelt, og der er også nogle beskedne forbedringer på detailhandelsområdet. Omvendt er det skuffende, at man har valgt at fastholde den regel i planloven, der giver kommunerne ret til at beslutte, at op til 25 procent af et privat boligbyggeri skal udlægges til alment byggeri, og at den private ejendomsejer skal sælge en del af sin grund til et alment boligselskab. Og det endda ofte til priser, der er mindre end det private ejendomsselskab selv har købt grunden til”, siger John R. Frederiksen.

Negative konsekvenser for privat boligbyggeri

Reglen om, at kommunerne kan beslutte, at en privat bygherre skal sælge op til 25 procent af sin byggeret blev vedtaget af den tidligere SR-regeringen i sommeren 2015 med stemmer fra SF og Enhedslisten. Dengang stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti sammen med Liberal Alliance imod forslaget.

”Alle partierne gav klart udtryk for, at man ville rulle loven tilbage, hvis man fik et flertal efter valget. Derfor er det meget overraskende og skuffende, at Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti nu er vendt på en tallerken”, siger John R. Frederiksen og fortsætter:

"Vi er naturligvis kede af, at regeringen har valgt at indgå et forlig, der cementerer 25 procent-reglen. Efter vores opfattelse giver det væsentlige negative konsekvenser for det private boligbyggeri i de kommuner, der vælger at udnytte deres ret til at gennemtvinge et salg af privat ejendom til et alment boligselskab. Vi må naturligvis tage politikernes beslutning til efterretning, men vi opfordrer samtidigt kommunerne til at bruge denne ret med stor forsigtighed, da en meget håndfast administration af denne regel kan reducere det private boligbyggeri til skade for dem, der gerne vil bo i byerne”, siger John R. Frederiksen.

Ejendomsforeningen Danmark støtter målet om en blandet beboersammensætning i byerne og ser også gerne, at der i byområderne bygges mere alment byggeri. Det er alene det forhold, at kommunerne kan tvinge private grundejere til at sælge en del af deres grund til et alment boligselskab til en kunstig lav pris, som foreningen vender sig imod.

Se den politiske aftale

Kontakt

Formand
John R. Frederiksen 
Ejendomsforeningen Danmark
40 53 55 22

Hent foto

Direktør
Torben Christensen 
Ejendomsforeningen Danmark
31 90 40 09

Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 9. juni 2016