Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Positivt at udvalg sætter ejerlejligheder under lup

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg, der skal se nærmere på ejerlejlighedsloven og komme med deres anbefalinger til ændringer. Ejendomsforeningen Danmark bakker ministerens initiativ op, fordi loven trænger til en grundig gennemgang og modernisering.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har netop meldt ud, at han nedsætter et udvalg, der skal gennemgå ejerlejlighedsloven og komme med anbefalinger til, hvor den kan moderniseres. Ejerlejlighedsloven regulerer hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder, og den opstiller nogle grundlæggende regler for ejerforeninger. Ejendomsforeningen Danmark har netop taget kontakt til erhvervs- og vækstministeren, da foreningen gerne vil bidrage til udvalgets arbejde.

”Ejerlejlighedsloven fylder snart 50 år. Selvom ejerlejligheder som ejendomsbegreb er relativt nyt, så er udviklingen på boligmarkedet gået stærkt, og der er et stort behov for at modernisere lovgivningen. Vi har derfor henvendt os til Troels Lund Poulsen, da vi gerne vil bidrage i det kommende udvalg, som skal se nærmere på de gældende regler på området og komme med konkrete anbefalinger til en moderniseret ejerlejlighedslov”, siger Lars Brondt, der er direktør i Ejendomsforeningen Danmark. Foreningen repræsenterer blandt andet de ejendomsadministratorer, som til daglig arbejder med reglerne på vegne af landets ejerforeninger. Samtidig er Ejendomsforeningen Danmark sekretariat for Ejerlejlighedernes Landsforening.

Katalog med ideer

Ejendomsforeningen Danmark har sammen med Ejerlejlighedernes Landsforening udarbejdet et katalog med forslag til ændringer til ejerlejlighedsloven. Her er der blandt andet fokus på en modernisering af den såkaldte normalvedtægt. Ejerforeninger, der ikke har egne vedtægter, er underlagt normalvedtægten. Den seneste normalvedtægt er gældende i foreninger, der er stiftet efter den 1. januar 2005.

”Formålet med ejerlejlighedsloven er, at den på kort og enkel vis skal forklare jerlejlighedsbegrebet. Loven indeholder derfor ikke særlig mange detailregler om ejerforeningernes forhold. Når man drøfter en modernisering af ejerlejlighedsloven vil man af samme årsag ofte nå frem til, at en modernisering kræver en ændring af normalvedtægten. Og netop disse ændringer har vi givet en række forslag til”, siger Lars Brondt.

De omtalte ændringsforslag kan man læse i foreningernes samlede katalog. Peter Lautrup, der er formand for Ejerlejlighedernes Landsforening, har været med til at udarbejde kataloget.

”Det er vigtigt, at lovgivningen for ejerlejligheder bliver opdateret og moderniseret. Den nuværende lov skaber al for meget tvivl ude i de enkelte ejerforeninger, og det har jo ikke været hensigten, da man skrev lovteksten for snart 50 år siden. Vi kan sammen med Ejendomsforeningen Danmark bidrage til udvalgets arbejde ved blandt andet at give konkrete eksempler på, hvor loven er uhensigtsmæssig og utidssvarende”, siger Peter Lautrup.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks og Ejerlejlighedernes Landsforenings forslag

Kontakt

Direktør
Lars Brondt
Ejendomsforeningen Danmark
31 73 15 85

Hent foto

Formand
Peter Lautrup
Ejerlejlighedernes Landsforening
20 13 01 11

Denne pressemeddelelse blev sendt den 13. maj 2016