Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Positiv udvikling for danske investeringsejendomme

En øget økonomisk aktivitet og fortsat høj efterspørgsel efter boliger er sammen med det lave renteniveau med til at fastholde en positiv udvikling i tomgangen for danske investeringsejendomme. Det fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik for tredje kvartal.

Tomgangen for danske investeringsejendomme er i juli 2016 faldet til det laveste niveau siden Ejendomsforeningen Danmark lancerede sin statistik i januar 2014. Den samlede økonomiske tomgang er i juli 9,4 procent, mens den arealmæssige tomgang er 10,1 procent. Faldet i den samlede økonomiske tomgang i juli skyldes en positiv fremgang inden for sektorerne bolig og industri.

Stigende interesse for industrilokaler

Andelen af tomme lejemål for industri er faldende. Det skyldes især, at industriejendomme i København og omegn i højere grad bliver udlejet. De positive takter betyder, at industri for første gang siden statistikkens begyndelse ikke længere er den sektor, der oplever det højeste tomgangsniveau. Siden april 2016 er den økonomiske tomgang blevet 0,9 procentpoint lavere og ligger nu på 12,4 procent, mens den arealmæssige tomgang er faldet med 1,1 procentpoint, hvilket bringer tomgangen ned på 12,5 procent.

”Selvom den økonomiske vækst stadig ligger på et lavt niveau i Danmark, har vi trods alt en vækst, der er med til at sikre, at tomgangen for industrilokaler begynder at falde. Det viser, at der er gang i økonomien på visse områder. Industri er en sektor, som ejendomsinvestorerne forventer sig noget af og tror på. Nu slår det også igennem i tallene. I forhold til sidste kvartal klarer industrilokaler sig særligt godt i Region Hovedstaden og Region Syddanmark”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark.

God afsætning på boliger

Den økonomiske tomgang for bolig falder for andet kvartal i træk. Tomgangsprocenten for landsgennemsnittet ligger aktuelt på 2,8 procent, hvilket er lavt, når man tager den naturlige tomgang i betragtning, som for eksempel opstår på grund af til- og fraflytninger samt istandsættelser. Alle regioner oplever en positiv udvikling i den økonomiske tomgang.
”At tomgangen falder for bolig er et udtryk for, at der stadig er stor efterspørgsel på lejeboliger. Der er mange nye boligbyggerier i gang, og det ser ud til, at ejendomsinvestorerne kan se frem til at få boligerne udlejet hurtigt”, siger Morten Marott Larsen.

Mindre stigning i tomgangen for butik

Inden for de forskellige sektorer er det kun butik, der oplever stigende arealmæssig tomgang. Det økonomiske tomgangsniveau for butiksområdet er steget med 0,3 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Stigningen skyldes større økonomisk tomgang i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Region Syddanmark falder den økonomiske tomgang med 0,9 procentpoint i forhold til sidste kvartal. På trods af stigningen er butik stadig den erhvervsmæssige sektor, der har det laveste tomgangsniveau med en økonomisk tomgang på 8,6 procent.

Læs webrapport

Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – økonomisk tomgang

Kontakt

Cheføkonom
Morten Marott Larsen
Ejendomsforeningen Danmark
28 45 56 51

Hent foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 24. august 2016