Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt opslagsværk om alternative investeringsfonde

En ny håndbog om alternative investeringsfonde og den såkaldte FAIF-lov skal gøre det nemmere for virksomheder at navigere i det omfattende regelsæt.

Ejendomsforeningen Danmark og Martin Christian Kruhl, advokat i Lett Advokatpartnerselskab, udgiver i samarbejde en ny FAIF-håndbog, der skal fungere som opslagsværk, beskrive hovedreglerne og undtagelser i FAIF-loven og på den måde hjælpe ejendomsselskaber og deres forvaltere med at finde ud af, om de er dækket af loven, der omfatter forvaltere af alternative investeringsfonde.

FAIF-loven trådte i kraft den 22. juli 2013 og blev indført som en reaktion på finanskrisen, der ramte Europa for fuld styrke i 2008. Under krisen rettede alle øjne sig kritisk mod Europa-Kommissionen, og der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor kommissionen ikke havde grebet ind i kapital- og hedgefondenes forretningsmetoder. De havde købt med belåning og solgt igen med stor fortjeneste.

”I EU-regi har kapital- og hedgefonde aldrig været regulerede, men efter krisen mente mange, at de skulle reguleres. Samtidig var opfattelsen, at der var behov for, at andre typer investeringsfonde kom under opsyn. Derfor bestemte EU sig for at lave et bredt direktiv, hvor det var forvalterne af fondene, uanset hvad der blev investeret i, der skulle reguleres. Dermed blev fonde baseret på fast ejendom også omfattet”, siger Martin Christian Kruhl, advokat i Lett Advokatpartnerselskab.

Ejendomsselskaber omfattet

FAIF-loven medførte, at alle forvaltere af alternative investeringsfonde enten skal lade sig registrere eller søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Samtidig skal alle alternative investeringsfonde have en godkendt registreret forvalter. I loven sondres der mellem registrerede forvaltere, der kan forvalte en portefølje, hvis størrelse udgør en tærskelværdi på højest 100 millioner euro, og godkendte forvaltere, der kan forvalte en portefølje over 100 millioner euro. Tærskelværdien er 100 millioner euro, hvis fonden anvender gældsfinansiering, og 500 millioner euro, hvis fonden er uden gæld. I praksis anvender langt de fleste ejendomsfonde belåning i form af realkreditlån.

”100 millioner euro er meget, når man handler med aktier, men selv i Danmark er der mange ejendomsporteføljer, der overstiger det beløb. Så da loven blev indført, blev mange fonde omfattet af FAIF-loven, fordi de var så store. Navnligt fonde ejet direkte eller indirekte af pensionskasser”, siger Martin Christian Kruhl. 

Nye uvante krav

Ifølge Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, er det vigtigt at oplyse om reglerne, fordi de i høj grad betyder, at nogle ejendomsselskaber og deres forvaltere skal vænne sig til at drive forretning på en anden måde.

”En del af aktiviteterne i ejendomsbranchen vil falde inden for reglerne i FAIF-loven, og forvaltere skal opfylde krav, de ikke har været vant til før. Derfor er det vigtigt for os at udarbejde information om FAIF-loven, så virksomhederne ved, hvordan de skal agere. Vi har flere tusinde medlemsvirksomheder, og det skaber værdi for dem, at vi udgiver en FAIF-håndbog, i stedet for at de hver især skal finde ud af, hvad der er op og ned”, siger Morten Marott Larsen.

FAIF-håndbogen kan bestilles på ejendomsforeningen.dk fra den 1. februar og koster 100 kroner for medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark og 162,5 kroner for ikke-medlemmer. Begge beløb er prisen inkl. moms.

Onsdag den 10. februar kl. 15-17 er der mulighed for at møde forfatter Martin Christian Kruhl til et gå hjem-møde hos LETT Advokatpartnerselskab, Vester Allé 4, 8000 Aarhus C. Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig på www.ejendomsforeningen.dk.

Kontakt

Cheføkonom
Morten Marott Larsen
Ejendomsforeningen Danmark
28 45 56 51

Hent foto

Advokat
Martin Christian Kruhl
Lett Advokatpartnerselskab
21 27 13 05

Denne pressemeddelelse blev sendt den 4. februar 2016