Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejernes LO Horsens driver ulovligt advarselsregister på hjemmeside

LLO i Horsens har lagt en liste på deres hjemmeside over ejendomme, hvor der ifølge LLO i Horsens er eller har været konstateret skimmelsvamp. Men dette er ifølge Datatilsynet ikke lovligt.

”Vi har her lavet denne liste over hvilke adresser, der har eller er skimmelsvamp på. Der findes ikke nogen steder, hvor man som lejer kan få oplyst, om en ejendom har været befængt med skimmelsvamp. Så derfor starter Lejernes LO Horsens med disse oplysninger til gavn for lejere som søger en lejlighed (…)”.

Sådan præsenterer LLO Horsens på deres hjemmeside en liste over ejendomme, hvor der måske er eller har været skimmelsvamp. Adresselisten omfatter blandt andet ejendomme i Horsens, Vejle og på Fyn. LLO Horsens tager i den forbindelse ikke hensyn til, at udlejer i de fleste tilfælde ikke har fået et påbud om at udbedre forholdet, idet skimmelsvampen i nogle tilfælde er forårsaget af lejers brug af lejemålet og ikke udlejers forhold.

Datatilsynet har konkluderet, at der er tale om et advarselsregister, som skulle have været anmeldt til Datatilsynet. Datatilsynet konkluderer samtidig, at LLO Horsens behandler urigtige og vildledende oplysninger uden at foretage den nødvendige kontrol. Derfor har Datatilsynet påbudt LLO Horsens, at de straks sletter listen fra deres hjemmeside.

Skaber unødig konflikt

Ejendomsforeningen Danmarks administrerende direktør Torben Christensen glæder sig over sagens udfald.

”Vi har i al venlighed gjort LLO Horsens opmærksom på, at deres liste over ejendomme indeholdt oplysninger, der var direkte forkerte samt oplysninger, der ikke var tilstrækkeligt efterprøvet. Det har LLO Horsens desværre ikke været lydhør overfor. Vi har derfor været nødsaget til at indbringe sagen for Datatilsynet og er meget tilfredse med deres afgørelse”, siger Torben Christensen.

Torben Christensen mener, at listen er med til at skabe en unødig konflikt mellem lejer og udlejer. Er der mistanke om skimmelsvamp i et lejemål, bør de to parter indgå et samarbejde for at finde frem til, hvordan skimmelsvampen bedst bekæmpes.

”Først og fremmest er det vigtigt at konstatere, om der er tale om skimmelsvamp og ikke blot snavs i lejemålet, hvilket vi ofte ser. Er der tale om skimmelsvamp, skal udlejer naturligvis tage sagen alvorligt. Skimmelsvamp opstår ofte på grund af beboernes adfærd. F.eks. hvis lejer ikke lufter tilstrækkelig ud eller tørrer tøj i lejligheden. Det kan der hurtigt rettes op på, ved at få skabt den nødvendige ventilation og få gjort ordentlig rent. Når svampen er fjernet, er der ingen risiko ved at bo i lejemålet”, forklarer Torben Christensen.

Virker som en hetz

Poul Steffensen, der er direktør for det børsnoterede selskab Admiral Capital A/S, nikker genkendende til, at det er nødvendigt med et godt samarbejde ejer og lejer imellem for at komme eventuelt skimmelsvamp til livs. Selskabet har netop modtaget en række klager via LLO Horsens på vegne af lejerne i en af deres ejendomme.

”Når vi gik lejerne på klingen og bad om at se de enkelte lejemål, var der flere, der ikke ønskede, at vi fik adgang eller i øvrigt var bekendte med, at der verserede en sag. De lejemål, vi kunne besigtige, bar tydeligt præg af manglende udluftning, da den påståede skimmelsvamp hovedsageligt sad i vindueskarmene og på badeværelset. Vi vil meget gerne hjælpe vores lejere, hvis der er skimmelsvampeangreb, men det kræver et samarbejde”, siger Poul Steffensen, som løbende har været i kontakt med Ejendomsforeningen Danmark.

”Vi tager altid klager fra vores lejere alvorligt, men det her virkede mere som en hetz fra LLO’s side. Ejendomsforeningen Danmark har været en fantastisk støtte og har løbende rådgivet os i forhold til vores håndtering af sagen”, siger Poul Steffensen.

Listen over ejendomme med skimmelsvamp figurerer stadig på LLO Horsens hjemmeside. LLO har fået påbudt at fjerne listen senest den 26. maj.

Kontakt

Direktør
Torben Christensen 
Ejendomsforeningen Danmark
31 90 40 09 

Hent foto

Direktør
Poul Steffensen
Admiral Capital A/S
info@admiralcapital.dk

Denne pressemeddelelse blev sendt den 25. maj 2016