Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Energirenovering af private lejeboliger: Der er brug for nye og enkle regler

Den 1. juli 2014 trådte den daværende regerings energisparepakke i kraft. Målet var at sætte gang i energirenoveringen i de private lejeboliger. Men her to år efter kan udlejernes organisation, Ejendomsforeningen Danmark, konstatere, at reglerne desværre ikke har kunnet bruges i praksis. Der er brug for nye, enkle og effektive regler, der kan øge energirenoveringen i private lejeboliger.

Energisparepakken indeholder regler om blandt andet aftalt grøn byfornyelse og totaløkonomisk rentable forbedringer, som skulle reducere det samlede energiforbrug i boliger.

”Energisparepakkens regler er så komplicerede og ulogiske, at de desværre kun gør lejefastsættelsen i de private lejeboliger mere uigennemskuelig. Hvis en udlejer energiforbedrer en boligejendom, får lejerne en sikker gevinst i form af lavere varmeregninger og øget komfort. Udlejer er imidlertid ikke sikker på at få sin investering forrentet og afdraget over huslejen. Der er nemlig ingen regler, som sikrer, at udlejer kan hæve huslejen, så forhøjelsen svarer til omkostningerne ved investeringen. Dermed udebliver incitamentet og derved også de samfunds- og miljømæssige gevinster”, siger John R. Frederiksen, der er formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Concito: Paradoksproblem eksisterer

Den grønne tænketank Concito påpegede allerede tilbage i 2011, at det såkaldte paradoksproblem eksisterer i de private lejeboliger.

”Selvom både lejere og udlejere af private udlejningsejendomme kunne have økonomisk og komfortmæssig gavn af flere energirenoveringer, finder de sjældent sted i dag. Det skyldes primært, at mange udlejere via den almindelige lejefastsættelse ikke har et tilstrækkeligt sikkert og tilstrækkeligt stort økonomisk incitament til at foretage de nødvendige investeringer”, skriver Concito i rapporten ”Grøn byfornyelse – fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme”. Concito er en netværksorganisation med godt 100 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer, der alle har viden om klima.

Concito oplyser i samme rapport, at en løsning af paradoksproblemet kunne reducere energiforbruget i boligerne med op mod 8,2 petajoule (PJ). Det svarer til fire procent af samtlige danske husholdningers energiforbrug. Men der er langt igen, før dette mål kan nås.

”Vi har siden energisparepakken trådte i kraft været i dialog med mange udlejere. Vi hører generelt, at de ikke kan få økonomien til at hænge sammen med de regler, som nu har eksisteret i to år. Paradoksproblemet eksisterer stadigvæk og er en showstopper”, siger John R. Frederiksen.

Stort potentiale i private lejeboliger

Der er ellers et kæmpe potentiale for energioptimering i de private udlejningsejendomme i den professionelle udlejning, hvor ni ud af ti ejendomme ifølge BBR, er opført før 1961. Ifølge en hvidbog i energioptimering i privat boligudlejning, så er der en klar sammenhæng mellem ejendommens alder og energistandarden.

Jo ældre en ejendom er, jo større er potentialet for energioptimering. Ifølge John R. Frederiksen er det kun rimeligt, at ejendomsejerne får mulighed for at energioptimere deres ejendomme på samme vilkår, som fx de almene lejeboliger.

”Vores medlemmer ser positivt på energirenovering, og de vil meget gerne gøre deres til at nedsætte energiforbruget i deres udlejningsejendomme. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark gennem lang tid haft fokus på, hvad der konkret kan gøre ejendommene mere energieffektive. Det kan man sådan set bare gøre ved at lade de private lejeboliger få samme muligheder for energirenovering, som de almene boliger allerede har. Det vil sætte turbo på energirenoveringerne”, siger John R. Frederiksen.

Brug for politiske visioner

Ifølge det vedtagne forlig om energisparepakken skal reglerne evalueres omkring den 1. juli 2016.

”Vi ser meget frem til, at energisparepakken evalueres. Jeg håber, at ministeriet kommer ud over stepperne og får sat evalueringen i gang nu, så reglerne kan blive ændret hurtigt. Jeg tror på, at Inger Støjberg vil se på det her område med friske øjne. Der er brug for en accept af, at den tidligere regerings energisparepakke ikke fungerer i praksis og en anerkendelse af, at vi har brug for nye redskaber, der fremadrettet skal gøre os i stand til at komme i mål med energioptimeringen i de private boligudlejningsejendomme. Vi bidrager gerne med vores erfaringer og løsningsforslag”, siger John R. Frederiksen.

Mere information

Læs Concitos rapport

Læs hvidbog om energioptimering i privat boligudlejning

Se figur med BBR-tal

Kontakt

Formand
John R. Frederiksen
Ejendomsforeningen Danmark
40 53 55 22 
Download foto


Adm. direktør 
Torben Christensen
Ejendomsforeningen Danmark
31 90 40 09
Download foto

Denne pressemeddelelse blev sendt den 11. august 2016