Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Pæne forventninger til afkastet på investeringsejendomme

Investorerne er optimistiske, når det gælder det totale afkast i 2014 på investeringsejendomme. Samtidig er der en stigende forventning til kontor inden for både ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse for første kvartal 2015. 

Når investorerne gør det totale afkast op i 2014, forventes det, at investeringsejendommene har givet et afkast på 5,3 procent. Det er en fremgang på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før. Den kvartalsvise stigning er den største målt i 2014. Det er samtidig det højeste afkast, der har været forventet til det forgangne år. Halvdelen af deltagene forventer et totalt afkast på mellem 5,0 og 5,7 procent i 2014. 

Der er ligeledes en stigende forventning til de totale afkast i de kommende år. Der forventes et totalt afkast i 2015 på 5,5 og i 2016 på 5,6 procent. Forventningerne til det totale afkast i årene 2014-2018 er på 5,6. Forventningerne til de kommende fem år er ikke set højere siden 2. kvartal 2013. 

”Et afkast på 5,3 er ikke noget prangende resultat, men det er et godt tegn på, at man er på vej væk fra skepsis i markedet og frygt for krisetider. Frem for alt indikerer det, at investorerne nu har et håb om, at de sidste mange års fald i det totale afkast er slut, og vi kan se frem til en fornuftig økonomi for investeringsejendommene”, siger Torben Christensen, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Positive forventninger til kontor 

Sammenlignet med sidste kvartal er der en stigende forventning til kontor i forhold til både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Inden for kontor, bolig og butik er der størst positiv forventning til ejendomsværdi. Det tyder på, at der forventes en god efterspørgsel på længere sigt. Udviklingen på markedsleje for kontor og butik forventes at være stabil med en beskeden positiv tendens, mens udlejningsprocenten er mere stigende for kontor end butik. Det kan hænge sammen med, at tomgangen for kontor har været højere end for butik. 

”At kontor bevæger sig i en positiv retning kan være et tegn på, at udlejningsmarkedet for kontor så småt begynder at være positivt, og at der begynder at være en efterspørgsel på kontorlokaler igen. Markedslejen vil sandsynligvis udvikle sig meget lidt, og det er positivt, at man regner med, at tomgangen falder det næste års tid. Også i markedet har vi set begyndende fald på tomgang på kontor”, siger Torben Christensen. 

Bolig er stadig den sektor, der er mest positive forventninger til, mens industri fortsat klarer sig dårligst med en forventning om faldende ejendomsværdier. 

Odense vinder frem 

Sammenlignet med sidste kvartal er Odense den by, der bevæger sig i den mest positive retning i forhold til ejendomsværdierne. Der er dog fortsat tale om mindre ændringer. Størst forventning er der til København efterfulgt af Aarhus, Trekantsområdet, Aalborg og Odense. Endelig er der stadig lavest forventninger til ejendomsværdierne i resten af landet. 

Om Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse 

Resultaterne fra forventningsundersøgelsen, første kvartal 2015, er netop udgivet. Resultaterne er indsamlet i november 2014. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og bygger på en række markedsaktørers forventninger til blandt andet det totale afkast og udlejningsprocent for investeringsejendomme. 

Læs webrapport 

Se tidligere udgaver af forventningsundersøgelsen 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 7. januar 2015.