Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny statistik sætter tal på værdien af tomme lokaler

Ejendomsforeningen Danmark offentliggør i dag en helt ny type statistik, hvor alle kan få indblik i, hvor mange ledige lokaler, der er i Danmark, og hvad de koster. Nøgletallene giver et her og nu billede af situationen for investeringsejendomme, hvor markedet er præget af en høj økonomisk tomgang på 9,8 procent.

Ejendomsforeningen Danmark har indsamlet tal for økonomisk og arealmæssig tomgang hos omkring 50 ejendomsbesiddere siden første kvartal 2014. Store aktører som ATP ejendomme, DADES og DATEA, DEAS, Jeudan og Nordea Ejendomme er blandt dem, der har indgået aftale med Ejendomsforeningen Danmark. Det er der nu kommet nogle nye nøgletal ud af, som alle er samlet i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Ejendomsforeningen Danmark har før lavet statistik på tomgang, men det er første gang, at man kan følge med i, hvilken værdi de tomme arealer repræsenterer, fortæller Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark.

"Der er ikke lavet en lignende statistik på økonomisk tomgang før, så det er første gang, disse tal er til rådighed for alle. Det betyder meget for udlejerne, hvad et tomt areal koster, for det er kroner og øre, der får butikken til at løbe rundt for investorerne”, siger Morten Marott Larsen.

Opbakningen til Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik har været imponerende, og det glæder Morten Marott Larsen.

”Vi havde slet ikke turde håbe på at få så mange ejendomsvirksomheder med til at starte med. Det giver undersøgelsen en meget stor troværdighed, ” siger Morten Marott Larsen, som gerne vil invitere endnu flere ejendomsvirksomheder til at deltage i markedsstatistikken.

”Økonomisk tomgang er første skridt i udviklingen af markedsstatistikken. Ejendomsforeningen Danmark arbejder på at udvikle endnu flere nøgletal til markedet og medlemmerne fremover”, siger Morten Marott Larsen.

Beskriver markedssituationen lige nu

Ejendomsinvesteringsselskabet Dades er en af de ejendomsbesiddere, der har stillet tal om deres portefølje til rådighed for markedsstatistikken. Boris Nørgaard Kjeldsen er direktør i Dades og formand for den styregruppe, der har været med til at drive projektet fremad. Han ser statistikken som et naturligt led i udviklingen af ejendomsbranchen.

”Markedsstatistikken er med til at professionalisere ejendomsbranchen og gøre den mere gennemsigtig. Når vi laver den, giver vi en retvisende og troværdig statistik, som er tilgængelig for alle interesserede: ejendomsbranchen, finanssektoren, medierne og politikerne. De kan støtte sig til de nye tal, fordi validiteten er høj, og fordi statistikken giver et korrekt billede af markedssituationen lige nu”, siger han.

Økonomisk tomgang på 9,8 procent

Første udgave af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik viser, at den gennemsnitlige økonomiske tomgang for professionelle investorer er 9,8 procent for alle typer investeringsejendomme. Der er dog stor forskel på den økonomiske tomgang, alt efter hvilken sektor investeringsejendommen tilhører. Boliglejemål har den laveste økonomiske tomgang på 2,6 procent.

”Tallene viser, at niveauet for den økonomiske tomgang for privat boligudlejning er lav. Der er et stort behov for boliger i de større byer, og derfor giver det god mening at konvertere erhvervslejemål til boliger og opføre nye boligudlejningsejendomme”, siger Morten Marott Larsen.

Butikslejemål har en økonomisk tomgang på 8,3 procent, mens den økonomiske tomgang på kontorlejemål og industrilejemål er henholdsvis 11,8 og 14,6 procent.

Læs mere i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik her

Denne pressemeddelelse blev sendt den 9. september 2015.

Kontakt:

Cheføkonom  
Morten Marott Larsen 
Ejendomsforeningen Danmark   
28 45 56 51 

Administrerende direktør 
Boris Nørgaard Kjeldsen 
DADES 
40 20 60 00 

Kommunikationschef 
Rikke Kristiansen 
Ejendomsforeningen Danmark   
26 39 27 37