Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lejere og udlejere må betale for ny lejelov

En ny lejelov træder i kraft i dag. Med loven indføres en række nye lovkrav, som vil øge huslejen i de private lejeboliger. Udlejerne vil også modtage en regning for de øgede krav. Desuden er både lejere og udlejere i tvivl om, hvordan reglerne skal forstås, fordi der mangler vejledning.

Den nye lejelov træder i kraft i dag. Målet skulle være en forenkling af det ganske komplicerede regelsæt for de private lejeboliger. Men loven indfører en række yderligere krav om blandt andet obligatoriske ind- og fraflytningssyn og tvungne vedligeholdelsesplaner.

- Der er tale om helt unødvendige krav, som den tidligere regering med boligminister Carsten Hansen i spidsen valgte at gennemføre kort før valget, siger Torben Christensen, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Mange lejere kan se frem til, at deres husleje vil stige. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at det såkaldte administrationshonorar i København burde stige 27 procent. Københavns Ankenævn har valgt at lade det stige med 13 procent på grund af de nye krav. Administrationshonoraret lægges på huslejen, og det finansierer udlejers udgifter til administration af lejeboligen. For lejer vil det alene betyde en stigning på omkring 30 kroner om måneden.

Udlejerne får også flere udgifter til blandt andet de viceværter, som skal stå for ind- og fraflytningssyn og vedligeholdelsesplaner. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at lejers udgift derfor vil stige yderligere 50 kroner om måneden, så den samlede stigning vil være omkring 80 kroner om måneden alene på grund af de nye lovkrav.

Derudover vurderer Ejendomsforeningen Danmark, at udlejerne samlet set skal finansiere omkring 180 mio. kroner hvert år, som branchen ikke kan få dækket over huslejen og derfor selv må betale. 

- Det er helt uforståeligt, at man politisk har valgt at gennemføre disse ganske fordyrende krav, som ingen får glæde af. Men reglerne blev til kort før valgkampen, og det er jo nok forklaringen. Lovforslaget blev nemlig præsenteret som en forenkling af reglerne, men det er langt fra virkeligheden, siger Torben Christensen.

Mangler vejledning 

Selvom de nye krav træder i kraft i dag, så mangler der blandt andet en vejledning i, hvordan man skal gennemføre de obligatoriske ind- og fraflytningssyn. Den tidligere ansvarlige minister Carsten Hansen havde ellers tilkendegivet, at vejledningen ville komme i tide. 

- De nye regler er blevet presset igennem af den tidligere regering. Nu er det landets udlejere og lejere, som må forsøge at finde ud, hvordan de skal følges. Det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter har ikke udarbejdet de nødvendige vejledninger, hvilket er helt urimeligt og viser, at retssikkerheden har svære kår. Udlejer risikerer en sag i huslejenævnet om et fraflytningssyn. Men reelt ved han jo ikke, hvordan han skulle have gennemført synet, når vejledningen ikke er på plads, siger Torben Christensen.

Håb om dialog med ny boligminister

Ejendomsforeningen Danmark retter nu blikket mod den nye regering. 

- Vi ser frem til samarbejdet med Inger Støjberg som ny boligminister. Vi tror, at hun vil lytte til vores input. Det er stadig muligt at få en række af de nye krav defineret og præciseret. Vi vil appellere til, at Inger Støjberg hurtigt får sat dette arbejde i værk, siger Torben Christensen. 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 1. juli 2015.