Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Udlejere og lejere: Politisk forlig om lejeloven bør ikke gennemføres

Både udlejer- og lejerorganisationer er utilfredse med minister Carstens Hansens forlig om en forenkling af boliglejelovgivningen, der gælder for private lejeboliger.

Danmarks Lejerforeninger, BOSAM (Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark), Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere er gået sammen for at påpege over for politikerne, at de påtænkte nye regler vil skabe unødig usikkerhed i retstilstanden og koste både lejere og udlejere tid og penge.

De fire organisationer har sendt et fælles brev til Carsten Hansen, der er minister for by, bolig og landdistrikter. Organisationerne er enige om, at det politiske forlig om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen, der blev indgået den 11. juni, ikke bør resultere i et lovforslag, der ændrer lejelovgivningen. ”De fire udlejer- og lejerorganisationer er enige om, at forligets forslag til ændringer af lejelovgivningen, både enkeltvist og samlet, komplicerer lovgivningen unødigt og ikke giver reelle forenklinger til at berettige den store retsusikkerhed, der vil opstå”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Bodil Kjærum, der er landsformand for Danmarks Lejerforeninger, er enig og supplerer: ”Den øgede retsusikkerhed, som forligets forslag vil resultere i, vil komme til at koste lejerne, udlejerne og samfundet både penge og meget tid. Forliget har ikke et indhold, der er dette værd. Det er ikke i nogens interesse at ændre loven på det grundlag”, siger Bodil Kjærum. Gennem otte år har parterne forhandlet om en forenkling af lejelovene.

Det har været ministeriets klare forudsætning, at forløbet skulle lede til en forenkling af lovgivningen. Forhandlingerne førte til enighed om et resultat – den såkaldte enighedsliste, der opfylder den forudsætning. Men det gør det politiske forlig ikke. 2 Danmarks Lejerforeninger, BOSAM, Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere er fortsat loyale over for forhandlingsresultatet og over for målet om at forenkle lejelovgivningen, til gavn for lejerne, udlejerne og samfundet.

”Det er lejer- og udlejerorganisationernes ønske og anbefaling til politikerne, at lejelovgivningen ikke på nuværende tidspunkt ændres som beskrevet i det politiske forlig, da alle berørte parter er langt bedre tjent med, at den nuværende lejelovgivning med tilhørende retspraksis fortsætter uændret”, siger Jørgen Hemmingsen, adm. direktør, BOSAM. Keld Frederiksen, formand for Danske Udlejere, mener, at der er brug for politisk handling: ”Alle fire organisationer er enige om, at det handler om at undgå en usikker retstilstand og unødvendige omkostninger for lejerne og udlejerne. Derfor bør ministeren droppe at gøre forliget til lov”, siger Keld Frederiksen.

Læs organisationernes brev til Carsten Hansen

Læs enighedsliste