Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt politisk forlig komplicerer boligregler

Minister Carsten Hansen indgik i aftes forlig om det, han kalder ”en modernisering og forenkling af boliglejelovgivningen”. Ejendomsforeningen Danmark anser dette udsagn som direkte misvisende. Med forliget lægger politikerne op til yderligere at komplicere den i forvejen meget uigennemsigtige boliglejelovgivning, og det vil give flere tvister. 

SF, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti indgik i går aftes forlig med regeringen om boliglejelovgivningen. Ifølge forligsparterne betyder forliget, at lejeloven bliver enklere, og at der er fundet en balance mellem udlejernes og lejernes interesser. Men Ejendomsforeningen Danmark mener ikke, at dette formål indfries med den foreliggende forligstekst. 

”Forliget bygger på et oplæg fra regeringen, der i den grad er en leflen for lejerorganisationerne. Ministeren har med nye formelle, unødvendige og bureaukratiske krav til udlejerne forsøgt at give regeringen en stærkere socialdemokratisk profil. Det er tydeligt at se, at politikerne snart skal på valg, for selv om der er sket visse forbedringer af ministerens oplæg i løbet af de politiske forhandlinger, så er resultatet samlet set et forlig, der gør reglerne endnu mere komplicerede og bøvlede for udlejerne og sidste ende også for lejerne”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark. Han fortsætter: 

”Det eneste positive er, at man nu vil sætte ministerens embedsmænd til i løbet af to år at sammenskrive boligreguleringsloven og boliglejeloven. Hvis det altså vel og mærke sker uden yderligere politisering i processen. Det har vi efterlyst gennem mange år både fra lejer- og udlejerside. Det giver ingen mening at have to love, der regulerer de private lejeboliger”, siger John R. Frederiksen. 

Nye vidtgående krav til udlejer 

Forliget pålægger udlejerne nye vidtgående krav. Ministeren vil blandt andet indføre tvungne ind- og fraflytningssyn med urimelige sanktioner, hvis udlejer overser nogle formalia. Hvis udlejer for eksempel ikke indkalder lejeren til et syn af lejligheden, inden for nogle fastlagte frister, skal lejer ikke betale for istandsættelse af boligen ved fraflytning. En af ministerens begrundelser for at foreslå en ændring af reglerne, er, at mange lejere får alt for høje flytteudgifter. 

”Den begrundelse holder ikke. Vi har orienteret ministeren om en stor undersøgelse fra DEAS, som tværtimod viser, at der generelt ikke er problemer med høje fraflytningsregninger i de private lejeboliger. Samtidig viser en anden undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark, at blot fire procent af de lejere, som flytter, klager over deres regning. Der er meget få konflikter på flytteområdet, og de nye regler er derfor helt overflødige. Det giver ingen mening at indføre disse krav, fordi der ikke er et problem her”, siger John R. Frederiksen. 

Ejendomsforeningen Danmark har løbende orienteret Carsten Hansen om, at hans forslag til ændring af lejeloven ikke lever op til de målsætninger om forenkling og modernisering, han selv har opsat for det kommende lovforslag. Og foreningen har efterlyst dokumentation for, at der er behov for ændring af fraflytningsreglerne og reglerne om istandsættelse. En dokumentation som ministeren ikke har lagt frem. 

Balance forrykkes 

Ministeren har yderligere i sit oprindelige udspil til organisationerne lagt vægt på at fastholde den økonomiske balance mellem lejere og udlejere. Det er afgjort ikke lykkedes med det indgåede forlig, der markant tilgodeser lejernes interesser. 

”Det er et groft brud på det tidligere aftalte. Hvis man nøgternt gør op, hvilke forslag i det indgåede forlig, der er til fordel for lejerne og hvilke forslag, der er til fordel for udlejerne, så må man nok sige, at lejerorganisationerne har god grund til at være tilfredse. Og det har LLO's formand da også givet udtryk for, at de er. Det er nemlig kun lejerne, der får glæde af de nye tiltag i dette forlig”, siger John R. Frederiksen. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 12. juni 2014.