Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt lejelovsudspil øger lejers og udlejers udgifter

Minister Carsten Hansen har lanceret et forslag til forenkling af lovgivningen, der gælder for private lejeboliger. Ejendomsbranchen vurderer, at det vil give branchen en større administrativ byrde. Et af ministerens nye krav vil koste lejere og udlejere mindst 68 mio. kroner årligt. 

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har fremlagt et udspil til ændring af boliglejelovgivningen, der gælder for private lejeboliger. Et udspil der pålægger udlejerne nye vidtgående krav. 

Unødvendigt krav om tvungent ind- og fraflytningssyn 

Ministeren vil blandt andet indføre tvungne ind- og fraflytningssyn i private lejeboliger. Hvis udlejer ikke overholder kravene, skal lejer ikke betale for istandsættelse af boligen ved fraflytning. 

Ifølge Ejendomsforeningen Danmark er synene unødvendige, og de vil gøre hverdagen meget mere besværlig for landets udlejere og især for de boligejere, der lejer deres boliger ud. En af ministerens begrundelser, for at foreslå en ændring af reglerne, er, at mange lejere har alt for høje flytteudgifter. 

”Vi har orienteret ministeren om en undersøgelse fra DEAS, som viser, at der ikke er problemer med fraflytningsregninger i de private lejeboliger. Samtidig viser en anden undersøgelse, at blot fire procent af de lejere, som flytter, klager over deres regning. Der er meget få konflikter på flytteområdet, og nye regler er derfor helt overflødige”, siger Torben Christensen, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Ejendomsadministrator: Fraflytning giver sjældent konflikter 

Dette billede kan man nikke genkendende til i ProDomus i Aalborg, der er den lokale grundejerforening med over 500 medlemmer. ProDomus varetager også ejendomsadministration for en række udlejere. ”Vi oplever kun sjældent, at ind- og fraflytning giver anledning til konflikter. Man skal huske på, at lejerne i de private lejeboliger typisk er meget ressourcestærke personer, der ved, hvor de kan hente informationer om deres rettigheder. Og udlejerne betragter lejerne som deres kunder og har ingen interesse i konflikter med dem”, siger Karen Bock, direktør i ProDomus. 

Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at det årligt vil koste 68 mio. kroner at gennemføre syn ved samtlige ind- og fraflytninger. ”I sidste ende bliver det jo lejerne, som må betale for den øgede administration i de enkelte ejendomme. Det er helt unødvendigt, når der ikke er tale om et reelt problem”, siger Torben Christensen. 

Boligejere rammes også 

Boligejere, der lejer deres bolig ud, skal også fremover gennemføre disse ind- og fraflytningssyn og kan risikere ikke at få dækket udgifterne til vedligeholdelse. ”Det kan være en sosu-assistent, som lejer sin ejerlejlighed ud. Hvis hun ikke har gennemført et fraflytningssyn, så kan hun ikke opkræve lejer betaling for det slid, der har været på lejligheden – som udlejer står hun dermed selv med udgiften. I gennemsnit bor en lejer seks år i en lejebolig, og der er en udgift på 12.600 kroner til istandsættelse ved fraflytning”, siger Torben Christensen. 

Ejendomme vil blive dårligere vedligeholdt 

Minister Carsten Hansens forslag indeholder også en række øvrige ændringer. Fremover vil en udlejer ikke kunne leje et lejemål ud nyistandsat, men kun normalistandsat. Det betyder blandt andet, at lejer ikke længere skal betale for slid på træværk, rør og radiatorer i forbindelse med fraflytning. ”Udlejers mulighed for at foretage vedligeholdelse af træværk, rør og radiatorer i lejeboligerne bliver begrænset. For med det nye forslag kan han ikke få udgiften dækket ved fraflytning. Vi har beregnet, at ved hver fraflytning drejer det sig om cirka halvdelen af udgifterne, som udlejer ikke vil kunne få dækket. Det vil medføre, at lejlighedernes stand forringes, da der ikke vil ske en professionel istandsættelse”, siger Karen Bock. 

Samlet vurderer Ejendomsforeningen Danmark, at forslaget medfører, at administrationen af de private lejeboliger stiger betydeligt. Ministerens forslag vil betyde en stigning i de administrative omkostninger på 12 procent. Udgifter der, via det såkaldte normtal, kan lægges på lejen fra 2015. 

”Formålet med lovforslaget skulle være en forenkling af reglerne. Men det formål bliver slet ikke indfriet. I stedet får vi mere administrativt bøvl, flere udgifter og i sidste ende en faldende boligstandard. Ministeren burde starte forfra og få sammenskrevet de to gældende love og dermed for alvor forenkle de meget komplekse regler. Det vil samfundsøkonomisk være en god forretning, da vi kan spare udgifter til for eksempel huslejenævn og boligret, da mere enkle regler vil nedbringe antallet af konflikter”, siger Torben Christensen. 

Samfundsomkostninger stiger 

Ejendomsforeningen Danmarks beregninger viser, at vi samfundsøkonomisk bruger over 1 mia. kroner årligt på at udmønte den nuværende lovgivning. Til det beløb skal nu lægges den øgede administration, som Carsten Hansens forslag vil give. 

Udgifter til fraflytning 

Læs nyeste undersøgelse fra DEAS 

Ejendomsforeningen Danmarks beregninger 

Årlige udgifter til blandt andet huslejenævn, boligret og advokatbistand (ekskl. nyt forslag): 1.1 mia. kroner. 

Normtal vil stige: 12 procent fra 2600 kroner til 2903 kroner. 

Den årlige merudgift til ind- og flyttesyn: 68 mio. kroner. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 28. maj 2014.