Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Lægdommer i boligretten: ”Det er ganske enkelt ikke fair"

Lægdommere får ingen betaling, hvis et retsmøde aflyses, og de har brugt tid på at forberede et møde. Lægdommer Leif Lundberg Petersen mener, at det er unfair. Ejendomsforeningen Danmark bakker ham op og har sammen med Erhvervslejernes Landsorganisation og Lejernes Landsorganisation (LLO) henvendt sig til Justitsministeriet for at få arbejdsvilkårene ændret. 

Leif Lundberg Petersen oplever at bruge flere arbejdsdage på at forberede en boligretssag. Hans arbejde bliver aflønnet med et honorar på 1.100 kroner. Og hvis sagen bliver forligt i 11. time, får han ingen betaling overhovedet, selv om han har brugt mange timer på at forberede sig. Vilkårene er urimelige, udtaler han til bladet Huset. 

”Det er ganske enkelt ikke fair. Vi laver et stykke arbejde for staten. Alle mulige andre steder får man betaling for det arbejde, man laver. Det kan ikke være acceptable vilkår. Jeg kan sagtens forstå, at det skal være muligt at indgå et forlig, kort inden retsmødet skal finde sted. Men reglerne må laves om, så man får sit honorar, når man har modtaget sagsmaterialet, selvom retssagen bliver aflyst”, siger Leif Lundberg Petersen. 

1.100 kroner for mellem 7 og 11 timers koncentreret arbejde 

Lægdommerne i boligretten modtager samme honorar som nævninge og domsmænd i andre typer af retssager, nemlig 1.100 kr. for hver dag i retten. Men netop boligretssager kræver en specialviden og ofte meget forberedelse. Leif Lundberg Petersen vurderer, at han bruger mellem fire og seks timer på at forberede en sag. Derefter kommer selve retssagen, som typisk tager mellem tre og fem timer. 

”Lægdommere i boligretten er specialister på området. Jeg mener, at deres arbejde burde takseres på lige fod med for eksempel syn- og skønsmænd”, siger han. 

Leif Lundberg Petersen tog derfor kontakt til Ejendomsforeningen Danmark for at få hjælp til at råbe Christiansborg op, så lægdommerne kan få nogle ordentlige arbejdsvilkår. 

Erhvervslejernes Landsorganisation og LLO er enige 

Ejendomsforeningen Danmark, Lejernes Landsorganisation og Erhvervslejernes Landsorganisation har gentagne gange henvendt sig til både Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet. De tre organisationer har i januar 2014 henvendt sig til Justitsministeriet igen, da lægdommernes honorar bør sættes betydeligt op. 

”Det er alle tre organisationers opfattelse, at lægdommernes honorar bør sættes betydeligt op. Et honorar på 1.100 kr. pr. dag i retten står slet ikke mål med det arbejde, der forventes af en lægdommer. Lægdommerne skal have en stor viden om to meget komplekse regelsæt. Så det er helt afgørende, at vi fastholder og tiltrækker dygtige lægdommere, der har de juridiske kompetencer og den nødvendige praktiske erfaring. Det er forudsætningen for, at boligretterne kan træffe kvalificerede afgørelser”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark, der er medunderskriver på henvendelsen til Justitsministeriet. 

Derudover skal en lægdommer være sikker på at få betaling for at forberede sig til et retsmøde.

”Som lægdommer kan man ofte opleve, at et retsmøde bliver aflyst ganske kort tid før, at mødet skulle være afholdt, og lægdommeren derfor allerede har forberedt sig. I dag udløser det ikke et honorar til lægdommeren. Det bør ændres, så lægdommerne får ordentlige arbejdsvilkår”, siger John R. Frederiksen. 

Fakta 

I en boligretssag kan parternes advokater udpege lægdommere til de enkelte sager blandt de indstillede lægdommere. Det er lejer- og udlejerorganisationerne, der indstiller lægdommere til landets 24 boligretter. Lægdommerne modtager samme honorar som nævninge og domsmænd, nemlig 1.100 kroner for hver dag i retten.  Aflyses retssagen, for eksempel på grund af forlig, modtager lægdommerne intet honorar. 

Læs interview med Leif Lundberg Petersen i Huset

Denne pressemeddelelse er sendt den 29. januar 2014