Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Køb ikke andelsboligen for dyrt

Salget af boliger går stærkt på det københavnske boligmarked. Ejendomsadministratorerne melder, at mange andelsboliger sælges på få dage. Ejendomsforeningen Danmark advarer boligkøbere om at købe en andelsbolig til over den lovlige maksimalpris. 

Lige nu er omkring 450 andelsboliger i København til salg hos en mægler. Derudover sælges mange andelsboliger via selvsalg og ventelister. 

”Vi hører fra vores medlemmer, der administrerer andelsboliger, at de har rigtig mange overdragelser af andelsboliger for tiden”, siger Lars Brondt, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Den tendens bekræftes af Rasmus Juul-Nyholm, der er direktør i Administrationshuset A/S. Han er desuden formand for Ejendomsforeningen Danmarks Foreningsudvalg for Andelsboliger. 

”Markedet for andelsboliger er hot, og navnlig andelsboligerne i Københavns brokvarterer er eftertragtede. Vi ser også, at flere andelsboligforeninger indfører ventelister igen”, siger Rasmus Juul-Nyholm. 

Den lovlige maksimalpris 

Ifølge en analyse fra Realkredit Danmark, så sælges mere end halvdelen af andelsboligerne til maksimalprisen. 

”Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesmæssige stand, der typisk vurderes af eksempelvis en vurderingsmand”, fortæller Lars Brondt. 

Derudover indgår løsøre ikke i maksimalprisen. Men sælger og køber kan aftale, at der i handlen indgår løsøre til en realistisk pris. 

Køber kan gøre krav 

Maksimalprisen opfattes af mange, som den pris en andelsbolig skal sælges til. Men den er udelukkende et loft for, hvad en andelsbolig maksimalt må sælges til ifølge reglerne. Andelsboligforeningen kan på en generalforsamling beslutte en lavere andelsværdi end den lovligt beregnede. 

”Mange sælgere vil sikkert blive fristet til at overdrage en andel i en andelsboligforening til overpris – en pris over den lovlige maksimalpris. Sælgere skal dog være opmærksomme på, at køberen kan kræve prisen nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, hvis køber gør et krav om tilbagebetaling gældende. Det skal ske inden seks måneder fra det tidspunkt, hvor køberen får kendskab eller burde kende sit krav. Herudover kan en sælger af en andelsbolig til overpris straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder”, siger Lars Brondt og fortsætter: 

”Hvis man har købt en andelsbolig til overpris, så kan man ikke hente forskellen mellem overprisen og maksimalprisen hjem, når man sælger boligen igen. For det er en ulovlig pris, man har givet. Man kan højst sælge sin andelsbolig til maksimalprisen. Købere, der har betalt en overpris, skal derfor ikke forvente at se pengene igen”, siger Lars Brondt. 

De seneste ti år er antallet af andelsboliger på landsplan steget med 18 procent til omkring 209.000 andelsboliger. Omkring hver tredje bolig i København og på Frederiksberg er en andelsbolig. 

Læs også syv gode råd om køb af andelsbolig 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 28. juli 2014.