Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Gode anbefalinger i ekspertudvalgets rapport

Ekspertudvalget om ejendomsvurderinger har netop sendt deres 248 sider lange rapport med anbefalinger til et nyt vurderingssystem på gaden. Udvalget foreslår, at der for erhvervsejendomme indføres et nyt vurderingssystem, som bygger på de metoder, ejendomsmarkedet i forvejen anvender. Ejendomsforeningen Danmark ser positivt på udvalgets anbefalinger til politikerne. 

Regeringen nedsatte i oktober 2013 et uafhængigt ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingerne af blandt andet erhvervsejendomme. 

”Ekspertudvalget for ejendomsvurderinger er blevet stillet en svær og kompleks opgave. Vi synes, at ekspertudvalget ser ud til at have løst sin opgave på en markedskonform måde”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisation for investorer, udlejere og administratorer af fast ejendom. Han fortsætter. 

”Det er positivt, at ekspertudvalget opfordrer til, at det gamle vurderingssystem skrottes, og der i stedet indføres et nyt og mere markedsrettet system, der bygger på de samme elementer, som indgår i de vurderingsmetoder virksomhederne i forvejen bruger i værdiansættelserne både i Danmark og internationalt. Det vil forhåbentlig skabe en langt større gennemsigtighed”, siger John R. Frederiksen. 

Udvalget foreslår, at der etableres et register, der indeholder standardiserede og bearbejdede data om fx lejeindtægter for erhvervsejendomme. 

”Vi er enige i, at det er nødvendigt med et bedre statistisk grundlag for ejendomsvurderingerne. Men det er afgørende, at indberetningsproceduren bliver administrativ enkel, og at den sikrer ejendomsejernes retssikkerhed. Vi bidrager gerne i arbejdet med at afklare den mest hensigtsmæssige procedure”, siger John R. Frederiksen. 

Det er Ejendomsforeningen Danmarks vurdering, at der forestår et stort implementeringsarbejde, som skal sættes i gang med det samme. 

”Engbergs ekspertudvalg har med deres anbefalinger sat de overordnede rammer for det arbejde, som nu skal sættes i gang, så vi kan få nogle troværdige ejendomsvurderinger fremadrettet. Politikerne må trække i arbejdstøjet, da det er helt afgørende, at de sammen med Skat tager ansvaret for at foretage en ordentlig og loyal udmøntning af udvalgets anbefalinger. Målet bør være, at tilliden til ejendomsvurderingerne hurtigt genetableres”, siger John R. Frederiksen. 

Faglig kompetent klageinstans 

Statsrevisorerne kom sidste år med en alvorlig kritik af det nuværende klagesystem. Ekspertudvalget anbefaler, at der i stedet for det nuværende system etableres en klageinstans, som har de relevante faglige kompetencer, der kan sikre den højest mulige kvalitet i afgørelserne. 

”Det var en meget alvorlig kritik, som statsrevisorerne kom med. Man må forvente, at klager over Skats afgørelser behandles korrekt. Derfor har vi, som udvalget foreslår, brug for en klageinstans, som besidder de relevante faglige kompetencer, og som dermed kan sikre, at vi har et effektivt klagesystem. Det er helt afgørende for retssikkerheden”, siger John R. Frederiksen. 

Læs udvalgets rapport 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 11. september 2014.