Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Frygt for færre nyopførte boliger

Ejendomsforeningen Danmark frygter, at finanslovsforliget stik mod sin hensigt kan føre til, at der fremover opføres færre boliger i de store byer. 

Der skal opføres flere boliger i de største byer. Derfor har regeringen sammen med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti besluttet i finanslovsaftalen for 2015, at kommunerne skal kunne tvinge en grundejer til at sælge en del af sin grund til alment byggeri. Det sker ved en ændring af planloven, som betyder, at kommunerne i de større byer fremover kan stille krav om, at op til 25 procent af boligerne skal være almene, hvis grundene skal opnå status som boligområde i lokalplanen. 

Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at dette initiativ vil reducere de private grundejeres incitament til at omdanne erhvervsområder til boligområder, og det vil betyde væsentlige værditab for de grundejere, der allerede har købt grunde, der er planlagt til nyt privat boligbyggeri. Ændringen af planloven er i høring for øjeblikket. 

"Den politiske hensigt er, at der bygges flere boliger i de største byer, og regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten lagt stor vægt på, at det skal være almene boliger. Men lovændringen indfrier ikke målet. Vi frygter, at ændringen vil medføre, at der opføres langt færre boliger i fremtiden”, siger Torben Christensen, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, der er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Og han fortsætter: 

”Hvis det ikke fremover kan svare sig at søge kommunen, om man må opføre boliger på grunde, der i dag har eksempelvis erhvervsstatus, så sker det ikke. Grundejeren risikerer med forslaget at skulle sælge en del af sin grund til en almen bygherre. Fordi man derved tvinger en grundejer til at sælge en del af sin grund til en lille gruppe af almene selskaber, så bliver det helt automatisk til en lavere pris end den, man kan få, når man sælger normalt”, siger Torben Christensen. 

Fjern barrierer for nybyggeri 

Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er formålet at skaffe flere billige boliger i de større byer. Men almene boliger er ikke billigere end private lejeboliger. Det koster i dag omkring 7.526 kroner om måneden at leje en nyopført almen bolig på 80 kvadratmeter, mens det i gennemsnit koster 7.573 kroner om måneden at leje en privat lejebolig i samme størrelse, hvor der er markedsleje. 

”Med lovændringen bygges der ikke billigere boliger. Og man skal være opmærksom på, at når man taler om almene boliger, så modtager boligselskaberne allerede i dag betydelige økonomiske tilskud, der betales af dem, der bor i private lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger”, siger Torben Christensen. 

Ifølge Ejendomsforeningen Danmark burde man i finansloven have fokuseret på at forbedre vilkårene for alle typer af boligbyggeri - både alment og privat. 
”Det vil give langt mere at fjerne momsen på byggejord, nedsætte grundskylden, reducere skatterne på boliger og sikre en kortere og mere effektiv byggesagsbehandling samt fjerne byggesagsgebyrerne”, siger Torben Christensen. 

Læs Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar om planloven

Ændring af lov om almene boliger 

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har også sendt en ændring til lov om almene boliger i høring. Lovforslaget udmønter regeringens aftale om finansloven for 2015 med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om at skabe bedre muligheder for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning. Lovforslaget indebærer, at de store kommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån til opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder. 

Læs Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar til lov om almene boliger 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 27. november 2014.