Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Forventningerne til årets totale afkast blev ikke indfriet

Ejendomsbranchens forventninger til det totale afkast for investeringsejendomme i 2013 lå højere end resultatet fra IPD Dansk Ejendomsindeks. 

Forventningerne til det totale afkast i 2013 lå på 5,0 procent. Det viser resultater fra Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse fra første kvartal 2014. Men resultater fra IPD Dansk Ejendomsindeks viser, at danske investeringsejendomme havde et totalt afkast på kun 3,5 procent i 2013. Det er tredje år i træk, at forventningerne ikke bliver indfriet. På den positive side vidner det om, at der i branchen er en tro på, at økonomien og ejendomsafkastene vil gå en lysere tid i møde. 

Faldende forventninger 

Der er generelt faldende forventninger til de totale afkast på investeringsejendomme. I Ejendomsforeningen Danmarks netop offentliggjorte forventningsundersøgelse er forventningerne til 2014 på et kvartal faldet med 0,3 procentpoint, hvilket betyder, at der forventes 5,0 procent i totalt afkast i 2014. I 2015 er forventningerne nedjusteret med 0,4 procentpoint til et totalt afkast på 5,3 procent. For et år siden lå forventningerne til 2014 og 2015 0,6 procentpoint højere. 2014 og 2015 er dermed på det hidtil laveste niveau, der er målt. 

”Vi havde forventet, at ejendommene ville være kommet bedre ud af 2013, men vi må konstatere, at der stadig ikke er kommet gang i væksten”, siger Torben Christensen, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Positiv udvikling for bolig og industri 

Der er dog også lyspunkter. Det viser den netop offentliggjorte forventningsundersøgelsen fra andet kvartal 2014. Bolig er den sektor, der er mest positive forventninger til i det kommende år både i forhold til ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. I tallene fra IPD Dansk Ejendomsindeks er bolig også den eneste sektor, der har en positiv værditilvækst og faldende tomgang, mens bolig samlet set også har en positiv markedslejevækst. 

Forventningerne til industri fortsætter også i dette kvartal den positive udvikling. Deltagerne i undersøgelsen forventer stadig faldende ejendomsværdier, udlejningsprocent og markedsleje, men forventningerne er mere positive nu end for det seneste kvartal. Industri er desuden den sektor, hvor forventningerne er forbedret mest siden sidste år. 

”Det er glædeligt at se, at boliger klarer sig godt. Men vi mangler fortsat, at de øvrige sektorer kommer med. Tomgangen på kontor og butik hænger jo direkte sammen med faldet i beskæftigelsen, så først når vi får sat gang i væksten, og beskæftigelsen igen stiger, vil de ledige lokaler blive fyldt op”, siger Torben Christensen. 

Stigende centralisering 

De regionale landkort over forventninger til ejendomsværdi præges stadig af forventning om en stigende centralisering fremover. I 2013 var der en værditilvækst på kontor på 1,0 procent i København, 0,9 procent i Trekantområdet og 0,4 procent i Aarhus. Forventningsundersøgelsen forventer fortsat den bedste udvikling i netop disse områder. 

Se fakta-ark 

Læs webrapporten 

Se tidligere udgaver af forventningsundersøgelsen 

Om Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse 

Resultaterne fra forventningsundersøgelsen, andet kvartal 2014, er netop udgivet. Resultaterne er indsamlet primo 2014. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og bygger på en række markedsaktørers forventninger til blandt andet det totale afkast og udlejningsprocent for investeringsejendomme. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 2. april 2014.