Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Energisparepakken – Grønne renoveringer udebliver

Minister Carsten Hansen fremsatte i går sit lovforslag til den såkaldte energisparepakke i Folketingssalen. Formålet med forslaget er at øge udlejers incitament til at gennemføre flere energirenoveringer i de private lejeboliger. Ejendomsforeningen Danmark mener, at lovforslagets energimæssige effekt er stærkt begrænset, fordi udlejers incitament til at energirenovere ikke styrkes med lovforslaget. 

”Lovforslaget tager desværre ikke fat på det egentlige problem i lejeloven. Det er et anerkendt paradoksproblem, som betyder, at udlejer ikke kan være sikker på at få dækket sine omkostninger til investeringen. Lejer er derimod sikret en besparelse i form af eksempelvis en varmebesparelse og en øget komfort”, siger Torben Christensen, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Ringere boligstandard 

Lovforslaget vil også på sigt betyde en lavere boligstandard i flere private lejeboliger. Det skyldes, at lovforslaget kobler muligheden for at foretage de såkaldte gennemgribende moderniseringer af enkelte ledige lejemål, også kaldet for § 5 stk. 2-moderniseringer, med, at ejendommen skal have energimærke A–D. Det betyder, at nogle private lejeboliger vil opnå en tidssvarende boligstandard, andre vil ikke. 

”Lovforslaget vil reducere antallet af gennemgribende moderniseringer af ledige private lejemål betydeligt. Der er tale om vigtige moderniseringer, hvor boligstandarden øges ved, at lejemålene får nyt køkken, bad og installationer. Det vil nemlig blive alt for dyrt at bringe mange af de ældre udlejningsejendomme op på energimærke D eller derover, før udlejer kan gå i gang med at modernisere det enkelte ledige lejemål”, siger Torben Christensen. 

Uambitiøst lovforslag 

Hvis lejemålet ligger i en ejendom med energimærke A-D, så kan udlejer fortsat benytte § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven til gennemgribende at modernisere et lejemål og bringe det up-to-date. I alle øvrige ejendomme skal udlejer, inden modernisering af et ledigt lejemål, gennemføre rene energiforbedringer i hele ejendommen svarende til 400 kr. pr. kvadratmeter. 

”Vi skal i gang med at energirenovere de ældre lejeboliger nu, hvis energiforbruget for alvor skal ned. Men forslaget vil ikke skabe et varigt og sikkert incitament for udlejer til at foretage energiinvesteringer. Måske vil nogle beskedne og lavthængende frugter blive plukket. Men vi tror ikke, at de mere ambitiøse udlejere vil kunne få finansieret deres energiprojekter med dette forslag”, siger Torben Christensen. 

Ejendomsforeningen Danmark foreslår 

Ejendomsforeningen Danmark mener, at opgaven ellers var ret let for politikerne og foreslår følgende model. 

”I en konkret energirenoveret ejendom kunne der være en huslejestigning svarende til ydelsen på det realkreditlån, som finansierer energiforbedringen. Lejerne får en besparelse i form af reducerede energiudgifter, og udlejer har sikkerhed for, at han kan hæve huslejen svarende til investeringen. Det er en forudsætning for, at bankerne vil låne udlejer penge til energiinvesteringen”, siger Torben Christensen. 

Læs høringssvar

Læs lovforslaget

Denne pressemeddelelse er sendt den 6. februar 2014