Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsejere tænker grønt

Der bliver foretaget grønne investeringer i erhvervsejendomme. Det konkluderer en ny undersøgelse. Den viser, at otte ud af ti ejendomsvirksomheder arbejder med energioptimering. 

Ejendomsforeningen Danmark har gennemført en undersøgelse i samarbejde med Bygningsstyrelsen. Undersøgelsen klarlægger i hvilket omfang ejendomsejere arbejder med grønne initiativer, og den afdækker deres strategiske overvejelser om ejendomsinvesteringer.

”Der bliver foretaget grønne investeringer i ejendomsbranchen. Det er ikke noget, der kun bliver talt om, men noget virksomhederne arbejder konkret med. Der er en klar konsensus om, at der er noget at hente på energiområdet”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark. Han henviser til, at samtlige respondenter i undersøgelsen arbejder med ét eller flere grønne initiativer. 

Energistandard i erhvervsejendomme løftes 

I undersøgelsen bliver ejendomsvirksomhederne blandt andet spurgt, om de arbejder konkret med at løfte ejendommenes energistandard, og det gør man i 83 procent af ejendomsvirksomhederne. 

”Foretager man en energiinvestering, der løfter ejendommens energistandard, vil det typisk være muligt at opnå en besparelse på driftsomkostningerne. Kan man nedbringe dem, bliver den samlede leje lavere, og dermed er ejendommen mere konkurrencedygtig og tiltrækker flere lejere. Derfor giver det mening at sørge for, at der er en effektiv energiudnyttelse af de forskellige erhvervsejendomme”, siger Morten Marott Larsen. 

I undersøgelsen spørges ejendomsinvestorerne ind til hvilken effekt, de mener, at de grønne initiativer har på tomgang, afkast og omdømme. 55 procent tror på, at energioptimering og grønne initiativer vil medføre en lavere tomgang, 12 procent vurderer, at det skaber et højere afkast på ejendomme, mens kun otte procent mener, at de får et bedre omdømme. 

Særlige tilbud til lejere om grøn profil 

Syv ud af ti af de deltagende virksomheder har særlige tilbud til lejere, som ønsker en grøn profil. 

”For ejere af erhvervslejemål vil det være muligt at forhandle med lejeren om en eventuel lejeforhøjelse, så investeringen bliver attraktiv for begge parter. Er investeringen attraktiv for både lejer og ejer, vil den blive gennemført”, siger Morten Marott Larsen, som pointerer, at det kun gælder for erhvervsejendomme. 

For ejere af boligejendomme er der et begrænset incitament til at foretage energirenoveringer, da ejeren skal afholde udgiften, mens lejeren opnår energibesparelsen. Det er det såkaldte paradoksproblem, som bremser antallet af energirenoveringer i boligejendommene.  

Skriftlig formuleret strategi 

I undersøgelsen blev respondenterne også spurgt til, om deres virksomhed har en skriftligt formuleret CSR/bæredygtighedsstrategi. Svarene viser, at 54 procent af den samlede ejendomsværdi i undersøgelsen, har en skriftligt formuleret strategi, hvor de har opsat målsætninger om at arbejde med CSR/bæredygtighed. Undersøgelsen afdækker også interessen for ejendomscertificeringer blandt investorerne. 42 procent svarer, at de ønsker at få en eller flere ejendomme certificeret inden for en årrække. 

Fakta om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført ved interviews med 20 private, offentlige og institutionelle ejendomsinvestorer, der har ejendomsværdier på i alt 226 mia. kroner. Det svarer til 90 procent af det samlede danske professionelle ejendomsinvesteringsmarked. 

Læs undersøgelsen

Denne pressemeddelelse er udsendt den 7. marts 2014