Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsbranchen forventer fremgang i det totale afkast i 2014

Ejendomsbranchen forventer en spirende fremgang i det totale afkast for investeringsejendomme i Danmark. Det fremgår af en netop offentliggjort forventningsundersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark. 

I 2014 forventes et totalt afkast på 5,0 procent. Dette tal forventes at stige i 2015 til 5,3 procent efterfulgt af 5,5 procent i 2016. I forhold til sidste kvartal er faldet i forventningerne stoppet, og forventningerne til 2015 er endda steget med 0,1 procent. Deltagerne i undersøgelsen tror derfor på, at 2014 bliver vendepunktet efter tre års fald i det totale afkast. 

Spirende fremgang 

Ejendomsbranchen er ikke alene om at have positive forventninger til fremtiden. Også de økonomiske vismænd forventer en fremgang i dansk økonomi på grund af en økonomisk vækst på danske eksportmarkeder samt en stigende forbruger- og erhvervstillid. Det fremgår af deres rapport for foråret 2014. Dog er den forventede fremgang forbundet med en vis usikkerhed, fordi de positive tegn for dansk økonomi endnu ikke har givet tydelig vækst i bruttonationalproduktet eller privatforbruget. 

”I seks ud af de sidste otte år har der været et fald i det totale afkast. Der er nu en begyndende tiltro til fremtiden, og også ejendomsbranchen forventer, at 2014 bliver vendepunktet. Det er rigtig positivt. Ejendomsmarkedet er konjunkturfølsomt. Når forventningerne til det totale afkast er lidt stigende i vores undersøgelse, kan det hænge sammen med, at der er en forventet fremgang til dansk økonomi i 2014”, siger Torben Christensen, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Styrket boligsektor 

I forhold til sidste kvartal skiller bolig sig positivt ud, da der er fremgang for både ejendomsværdi og udlejningsprocent. Der er en mindre tilbagegang i forventningen til boligs markedsleje. Ser man på ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje under ét, har bolig ikke stået stærkere siden forventningsundersøgelsens begyndelse i januar 2011. De tre øvrige sektorer - kontor, butik og industri - har alle fald i ejendomsværdi og markedsleje i forhold til sidste kvartal, mens udlejningsprocenten viser mindre forbedringer for kontor og butik. I forhold til samme tidspunkt sidste år er der fremgang for industri, men de seneste mange kvartalers udelukkende positive udvikling for industri er sat på pause i dette kvartals forventningsundersøgelse. 

”De øgede forventninger til udlejningsprocent og markedsleje indikerer en forventning om forbedring af den løbende drift på ejendommene, og et øget driftsresultat vil smitte positivt af på det totale afkast”, siger Torben Christensen.  

Aalborg og Odense er med 

Den generelle forventning er fortsat, at den største udvikling i ejendomsværdi i 2014 bliver i Danmarks centre. Ejendomsforeningen Danmark har i dette kvartal valgt at udvide den regionale analyse af udviklingen i ejendomsværdi til at omfatte Odense og Aalborg. De følger tendensen for de andre regionale centre med at ligge over den forventede udvikling i resten af landet. Blandt centrene er der størst forventning til København efterfulgt af Aarhus. Tredjestørst forventning er der til Aalborg tæt fulgt af Trekantsområdet og på en femteplads kommer Odense. 

Om Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse 

Resultaterne fra forventningsundersøgelsen, tredje kvartal 2014, er netop udgivet. Resultaterne er indsamlet i maj 2014. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og bygger på en række markedsaktørers forventninger til blandt andet det totale afkast og udlejningsprocent for investeringsejendomme. 

Se faktaark 

Læs webrapport 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 25. juni 2014.