Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

De mest ejendomsvenlige kommuner ligger i Jylland

De jyske kommuner tænker mere erhvervsorienteret end de sjællandske. Det konkluderes i en netop offentliggjort undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. 

Erhvervsorganisationen Ejendomsforeningen Danmark har for tredje år i træk undersøgt, hvilke kommuner der skaber de bedste rammer for ejendomsbrugere og -ejere. At Jylland løber med sejren hænger ifølge foreningen sammen med, at mange kommuner tæt på hovedstaden naturligt har nemmere ved at tiltrække erhvervslivet. 

”I kommunerne handler det om at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og nye borgere. Kommuner tæt på hovedstaden har i kraft af deres geografiske placering en fordel, men det virker også som om, den fordel bliver en sovepude. Behandler man ikke sit erhvervsliv ordentligt, koster det på udviklingen i kommunerne. Hvis kommunerne behandlede deres ejendomsejere bedre, ville det understøtte en positiv erhvervsudvikling”, siger Torben Christensen, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Kommunerne bliver i undersøgelsen blandt andet målt på dækningsafgift og grundskyld, som også er skat på den erhvervsaktivitet, der er en nødvendig betingelse for en positiv udvikling. 

Struer er årets vinder 

I de tre år undersøgelsen har kørt, er den mest ejendomsvenlige kommune blevet fundet inden for det samme område. Første år vandt Ikast-Brande, siden overtog nabokommunen Herning æren, og i år er sejren rykket lidt nordpå til Struer. Struer har i årets løb reduceret byggesagsbehandlingstiden med 12 dage, antallet af ejendomsforbrydelser per bygningskvadratmeter er faldet med 18 procent, og der opkræves lave byggesagsgebyrer. Desuden tæller det positivt, at kommunen ikke opkræver dækningsafgift, og at lejeboligerne i kommunen ikke er reguleret. 

”Denne undersøgelse måler hovedsageligt på objektive parametre, hvor man rent faktisk kan gå ind og gøre en forskel som kommune. At vi har vundet i år gør ikke, at vi mister lysten til at blive dygtigere, så vi vil selvfølgelig arbejde på at fastholde vores placering i fremtiden”, sige Struers borgmester Mads Jakobsen, der glæder sig over resultatet. 

Ifølge Torben Christensen har Struer den helt rette indgangsvinkel til ejendomsvenlighed. 

”De har forstået, at det ikke kun handler om at hive penge ind i kommunekassen for enhver pris. Det handler om at skabe et fundament, som gør, at man kan få nogle penge ind på en smart måde, som understøtter den lokale udvikling og skaber positive spiraler frem for negative”, siger Torben Christensen. 

Kalundborg og København skraber bunden 

Kalundborg klarer sig dårligst i undersøgelsen. Det skyldes blandt andet, at sagsbehandlingstiden er øget med 32 dage, hvilket giver en af de længste sagsbehandlingstider i landet. Samtidig har kommunen hævet byggesagsgebyret og opkræver den maksimale sats for grundskyld, en høj sats for dækningsafgift og er en reguleret kommune. 

Københavns Kommune indtager en 97. plads, og er rykket fire pladser ned i forhold til 2013. Placeringen skyldes en høj sats på dækningsafgift og grundskyld. Samtidig er sagsbehandlingstiden for byggesager steget med 11 dage i 2014, og kommunen er reguleret. Det vægter dog positivt, at kommunen i 2014 har sænket byggesagsgebyrerne, og at antallet af ejendomsforbrydelser bevæger sig i den rigtige retning. 

Kommunerne vurderes ud fra seks parametre 
1. Størrelsen på dækningsafgiftssatsen 
Dækningsafgift er en særskat på erhvervsejendomme, der pålægges i nogle kommuner. 46 kommuner opkræver dækningsafgift i 2014. 

2. Størrelsen på grundskyldspromillen 
Grundskyld er en skat på ejendommens grund og beregnes som en promille af ejendommens grundværdi. 

3. Sagsbehandlingstiden for byggesager 

4. Størrelsen på byggesagsgebyrer 

5. Om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej 
I de regulerede kommuner gælder den midlertidige boligreguleringslov fra 1939. Det betyder, at lejen for et privat lejemål skal fastsættes efter de komplicerede regler for omkostningsbestemte leje. I ikke-regulerede kommuner skal lejen i de private lejemål i stedet fastsættes ud fra mere enkle principper omkring det lejedes værdi. 

6. Antallet af forbrydelser mod ejendomme 
Defineret som brandstiftelse, hærværk og indbrud. Antallet er opgjort som anmeldte forbrydelser i perioden andet kvartal 2013 til og med første kvartal 2014 per 100.000 bygningskvadratmeter. 

Se alle kommuners placeringer 

Denne pressemeddelelse blev sendt den 5. november 2014.