Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Studietid: Få lejeboliger til studerende

Tusindvis af nye studerende begynder snart på en uddannelse, og mange af dem må på en intens jagt efter en bolig. Det kan være meget svært at få fat i en privat lejebolig, da mobiliteten blandt lejerne er lav. Samtidig er antallet af private lejeboliger i den professionelle udlejning faldet, da en gammeldags lejeregulering ødelægger markedet.

Omkring 60.000 nye studerende begynder på en uddannelse i år. Og den 30. juli får tusindvis af unge besked på, om de er kommet ind på en uddannelse. 

Når de nye studerende skal finde et sted at bo under deres studietid, efterspørger mange af dem private lejeboliger. Det er en ideel boligform for de studerende, og en undersøgelse fra KORA (tidligere AKF) bekræfter, at de unge er mere tilfredse med at bo i private lejeboliger end at bo til fremleje eller i ungdomsbolig, på kollegium eller i en almen lejebolig. 

Et boliglotteri 

Men det er kun få, som ender med at bo i en privat lejebolig i den professionelle udlejning. Den professionelle boligudlejningsmasse er i høj grad præget af en begrænset mobilitet blandt de allerede etablerede lejere, som forhindrer de studerende i at få adgang til en privat lejebolig. 

- Vi må desværre konstatere, at kun ganske få studerende får mulighed for at flytte ind i en privat lejebolig i den professionelle udlejning, fordi lejen er kunstig lav på grund af en gammeldags og stram lejeregulering. Derfor flytter lejerne ikke så ofte, og kun få studerende får en lejekontrakt. Det gælder uanset, om lejerne ikke længere har behov for den størrelse lejemål, eller om lejerne faktisk har en indtægt, der kunne bære en højere lejeudgift eller køb af en bolig. Der er tale om et boliglotteri med få vindere, og det var jo ikke tanken, da man skrev reglerne ind i lejeloven tilbage i 1939, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark. 

Antallet af private lejeboliger falder 

Samtidig er antallet af boliger i den professionelle udlejning faldet markant gennem de seneste 30 år på grund af reglerne i lejeloven. Lejerne får desuden et tilbud om at købe ejendommen, hvis den skal sælges. Lejerne har så mulighed for at etablere en andelsboligforening. 

- Der vil være et fortsat fald i antallet af private lejeboliger, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Man bør fra politisk side erkende, at den nuværende meget restriktive og uigennemskuelige lovgivning på området er en del af årsagen til det konstante fald i private udlejningsboliger. Reglerne er alt for bøvlede og bør forenkles, så der skabes bedre incitamenter for private investorer til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter private lejeboliger, siger John R. Frederiksen. 

Om ti år vil der være omkring 63.000 flere unge, end der er i dag. Beregninger fra den uafhængige institution, DREAM under Finansministeriet, viser, at der årligt er brug for 5.900 nye private lejeboliger frem til 2025, så efterspørgslen vil øge presset på lejeboligerne i den ældre boligmasse. 

- Reglerne gør, at det er svært at opnå en rimelig forrentning på sin investering, så investor kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Det er en skam, for private lejeboliger er med til at afhjælpe de studerendes boligmangel, siger John R. Frederiksen. 

En undersøgelse fra DJØF/DeFacto bekræfter, at langt de fleste studerende oplever, at det er svært at finde en bolig, som de har råd til at betale. 67 procent af de adspurgte er enige eller helt enige i, at det er vanskeligt at finde en bolig. Det gælder særligt studerende bosat i København. 

Fakta 

  • Der er i dag 827.366 unge mellem 18 og 29 år i Danmark.   
  • Om ti år vil der være 63.471 flere unge, end der er i dag. 

Kilde: Danmarks Statistik.

Læs mere 

Download KORAs rapport ”Unge på boligmarkedet”

Denne pressemeddelelse er sendt den 9. juli 2013