Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny rapport viser, at retssikkerheden er under alvorligt pres

Skatteministeriet har forvaltet området for ejendomsvurderinger kritisabelt. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsforeningen Danmark ser positivt på, at der nu kommer fokus på de mange alvorlige problemer på området. 

- Vi har med stor glæde læst Statsrevisorernes beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Den bekræfter nemlig vores opfattelse af, at det står skidt til på området: Der er store problemer med både borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, hvilket Ejendomsforeningen Danmark har påpeget gennem en årrække, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark, som er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.

Behov for kvalitetsløft 

Rapporten viser, at ejendomsvurderingernes træfsikkerhed er for dårlig. I 75 procent af sagerne rammer Skat mere end 15 procent forkert. Statsrevisorerne mener, at det kan forbedres ved, at Skat sammenligner deres vurderinger med salgspriserne på de enkelte ejendomme. Det er Ejendomsforeningen Danmark enig i. 

- Man kan ikke forvente, at Skat rammer rigtigt hver gang en ejendom skal vurderes. Men man kan forvente, at Skat gør deres bedste, løbende arbejder med at forbedre kvaliteten i deres afgørelser og benchmarker i forhold til markedspriserne, siger Torben Christensen. 

De fejlagtige vurderinger berører blandt andet ejendomsværdiskat, dækningsafgift og grundskyld til en samlet værdi af cirka 38 mia. kroner. 

Klager tager for lang tid 

Borgere og virksomheder kan i dag klage over ejendomsvurderingen til vurderingsankenævnet. Rapporten bekræfter, at afgørelsernes kvalitet ikke er tilfredsstillende. Mange vælger at gå til landsskatteretten med afgørelsen fra vurderingsankenævnet. Ejendomsforeningen Danmarks tal viser, at 80 procent får medhold i landsskatteretten. I mange tilfælde er der en samlet sagsbehandlingstid på over to år. 

- Klagesystemet giver så lange sagsbehandlingstider, at systemet ender med at generere nye sager til sig selv, siger Torben Christensen. 

I mange tilfælde er en klage over vurderingsankenævnets afgørelse nemlig ikke færdigbehandlet, inden borger eller virksomhed efter to år modtager den nye ejendomsvurdering, der således stadig bygger på den ankede ejendomsvurdering. 

Rapporten påpeger, at Skats afgørelser ikke altid er i overensstemmelse med gældende lov, og at simple grundlæggende retssikkerhedskrav overtrædes i 80 procent af sagerne. 

- Det er en meget alvorlig kritik. Man må forvente, at klager over Skats afgørelser behandles korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, er det et alvorligt brud på retssikkerheden, siger Torben Christensen. 

Positiv dialog 

Ejendomsforeningen Danmark har gennem en årrække påpeget problemerne med ejendomsvurderingerne, men det er kun i det seneste halve år, foreningen har været i egentlig dialog med Skat. 

- Skat har på det seneste vist en interesse i at overveje forslag til ændringer af deres metoder og principper. Det bidrager vi selvfølgelig gerne til, så vi kan få et velfungerende skattesystem, hvor retssikkerheden er i orden, siger Torben Christensen. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 21. august 2013