Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny klagestruktur kan koste millioner og skade retssikkerhed

I dag kan en borger klage over SKAT’s ejendomsvurdering til vurderingsankenævnet og Landsskatteretten. Skatteministeren vil nu ændre klagesystemet, så borgerne fremover skal klage til vurderingsankenævnet og domstolene. Ejendomsforeningen Danmark mener, at forslaget er problematisk, fordi det forringer borgernes retssikkerhed. Staten skal fremover forvente at betale mere til klagesystemet.

Efter at have klaget over SKAT’s fastsættelse af ejendomsværdien til vurderingsankenævnet vælger mange ejendomsejere i dag at indbringe vurderingsankenævnets afgørelser for Landsskatteretten. Og de får medhold. Landsskatteretten underkender ankenævnets afgørelser i 80 procent af sagerne. Alligevel vil et nyt lovforslag fjerne muligheden for at føre sager om offentlige ejendomsvurderinger til Landsskatteretten. Disse sager skal fremover indbringes for domstolene. 

Ejendomsforeningen Danmark mener, at forslaget er problematisk. 

- I 2011 blev op mod hver femte sag fra vurderingsankenævnet anket til Landsskatteretten, og i mange af sagerne endte Landsskatteretten med at omstøde vurderingsankenævnets afgørelse. Vi finder det derfor dybt betænkeligt, at man nu vil fjerne muligheden for at få ført sin sag ved Landsskatteretten, da det vil svække ejendomsejernes retssikkerhed, siger John R. Frederiksen, der er formand for Ejendomsforeningen Danmark. 

Nævnsmedlemmer udpeges politisk 

Et af problemerne ved at lade vurderingsankenævnet være eneste administrative instans for klager over den offentlige ejendomsvurdering er, at medlemmerne af vurderingsankenævnene bliver udpeget politisk. 

- Politisk valgte nævnsmedlemmer har som oftest ikke en faglig baggrund for at behandle ejendomsvurderingssager og hertil kommer, at de kan have en ikke uvæsentlig interesse i at vurdere ejendommene så højt som muligt, da det kan give øgede skatteindtægter til kommunen. Og alene det at hele 80 procent af alle sager, der ankes fra vurderingsankenævnet til Landsskatteretten bliver omstødt, taler sit helt klare sprog, påpeger John R. Frederiksen og fortsætter: 

- For erhvervs- og udlejningsejendomme er det helt essentielt, at man kan sit stof, da det kan være meget komplekst at vurdere en erhvervsejendom, siger John R. Frederiksen. 

Ejendomsforeningen Danmark foreslår, at det stadig skal være muligt for erhvervslivet at bringe en klage for Landsskatteretten. 

- Landsskatteretten har de nødvendige faglige kompetencer og besigtiger også de pågældende ejendomme. Vi foreslår, at man i stedet nedlægger vurderingsankenævnene og gør Landsskatteretten til eneste klageinstans. Dermed kan der etableres et mere enkelt, kompetent og effektivt klagesystem, som i øvrigt vil være fuldstændig parallelt med det system, som er etableret til at behandle klager over andre af SKAT’s afgørelser, siger John R. Frederiksen. 

Dyrere end før 

Ministerens forslag er udarbejdet under den forudsætning, at staten kan spare 20 mio. kroner årligt. Men den gevinst forsvinder hurtigt med det nye klagesystem. Det koster omkring 80.000 kroner pr. sag at føre en civil retssag, og dertil kommer yderligere omkostninger til retsafgift, som samlet skønnes at være 7,5 mio. kroner årligt. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at der vil blive ført omkring 450 sager med erhvervs- og udlejningsejendomme, og det alene vil føre til årlige sagsomkostninger på 43,5 mio. kroner. 

- Hvis det antages, at SKAT taber 70 procent af sagerne, hvilket er mindre end i dag, vil det offentlige skulle betale omkring 30,5 mio. kroner, mens erhvervslivet vil få meromkostninger for omkring 13 mio. kroner. Det er langt mere, end man forventer at spare, så forslaget er både til skade for retssikkerheden og en dårlig forretning for staten, siger John R. Frederiksen. 

En ejendom skal hvert andet år gennem en offentlig vurdering. Sagsbehandlingstiden for klager er i forvejen lang og ligger i snit på mere end to år. 

Læs høringssvaret 

Denne pressemeddelelse er sendt den 5. marts 2013.