Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Loven om andelsboligforeninger: Skab enkle, forståelige og gennemsigtige regler

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har for nylig udarbejdet et forslag til en ny lov om andelsboligforeninger. Flere partier i Folketinget lægger nu op til større ændringer af loven. Ejendomsforeningen Danmark mener, at hele loven om andelsboligforeninger trænger til en større modernisering og foreslår, at ministeren nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg med folk fra branchen.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har fremsat et lovforslag, som skal styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. For det første skal sælgeren af en andelsbolig stille en række oplysninger om andelsboligen og andelsboligforeningen til rådighed for eventuelle købere. Desuden skal nystiftede andelsboligforeninger fremover igennem en karensperiode på tre år, før de kan ændre deres ejendomsværdi med brug af en valuarvurdering. Og endelig vil ministeren indføre en oplysningspligt om udbetalt offentlig støtte til opførelse af en andelsboligforening. 

Lovforslaget behandles i øjeblikket i Folketinget. Flere partier støtter lovforslaget men samtidig lægger en række partier nu op til en mere gennemgribende ændring af loven. Det fremgår af Berlingske Tidende den 18. marts. 

Utidssvarende regler 

Ejendomsforeningen Danmark er enig i, at forslaget fra ministeren i sin grundidé er inde på det rigtige. Men foreningen er samtidig enig med partierne i Folketinget om, at der er tale om lappeløsninger på kun tre af mange problemer i loven om andelsboligforeninger, nemlig sælgers oplysningspligt, andelsboligens værdiansættelse og oplysningspligt om udbetalt støtte, da de nuværende regler er utidssvarende på en række øvrige områder. 

Loven om andelsboligforeninger kan i dag ikke håndtere mange af de udfordringer, som ejendomsadministratorerne oplever i den daglige drift af andelsboligforeningerne. 

- Den aktuelle lov og seneste domspraksis gør det i praksis umuligt i mange andelsboligforeninger at oplyse en korrekt holdbar maksimalpris, og den demokratiske proces omkring generalforsamlingen, hvor andelskronen fastsættes, er sat ud af kraft, siger Rasmus Juul-Nyholm, direktør i Administrationshuset, som er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, og dagligt beskæftiger sig med andelsboligforeninger. 

- Ydermere fordyres og kompliceres handelen af andelsboliger uden udbytte for parterne, og vi risikerer en lavine af retssager mellem andelshavere. Alt sammen ganske unødvendigt, da et par simple lovændringer kan skabe klare rammer, siger Rasmus Juul-Nyholm. 

Nedsæt udvalg 

Ejendomsforeningen Danmark foreslår, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der kan komme med forslag til en modernisering af hele loven om andelsboligforeninger.

- Udvalget kan tilpasse en forældet lov til de aktuelle vilkår i andelsboligforeningerne. Derfor bør en række praktikere indgå i arbejdet med revisionen, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Ejendomsforeningen Danmark kommer med følgende opfordring til politikerne: 

- Skab nu et sæt enkle, forståelige og gennemsigtige regler for landets mange andelsbolighavere, siger Torben Christensen. 

Læs Ejendomsforeningen Danmarks brev til medlemmerne af Folketingets By- og Boligudvalg

Denne pressemeddelelse er sendt den 19. marts 2013.