Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Uambitiøs energiaftale med få lyspunkter

Regeringen har indgået et bredt forlig om energisparepakken, der skal fremme energibesparelser i de private lejeboliger. Ejendomsforeningen Danmark mener, at aftalen indeholder positive elementer. Men samlet set er den ikke ambitiøs nok til at skabe et effektivt incitament for de private udlejere til at energirenovere.

Regeringen har netop lanceret dens energiaftale. Aftalen om energisparepakken er indgået mellem regeringen og oppositionen på nær Liberal Alliance. Aftalen er bedre end Carsten Hansens oprindelige lovudkast. Men aftalen er langt fra god nok, mener Ejendomsforeningen Danmark. 

- Aftaleteksten er bedre end det lovforslag, som Carsten Hansen lancerede i foråret. Men det var også meget ringe, og det ville reelt afskaffe moderniseringerne af de private lejemål. Med den nye aftale vil udlejers incitament til energirenovering blive større end i det oprindelige oplæg. Men vi mener stadig ikke, at incitamentet er stort nok for de private udlejere med den nye aftale, og det såkaldte paradoksproblem eksisterer fortsat, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Formålet med den nye aftale er at øge udlejers incitament til at gennemføre flere energirenoveringer i de private lejeboliger. Men forslaget kobler fortsat energirenovering med de såkaldte gennemgribende moderniseringer af enkelte ledige lejemål. Det betyder, at nogle private lejeboliger vil opnå en tidssvarende boligstandard, andre vil ikke. 

Hvis lejemålet ligger i en ejendom med energimærke A-D, så kan udlejer fortsat benytte § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven til gennemgribende at modernisere et lejemål og bringe det up-to-date. I alle øvrige ejendomme skal udlejer, inden modernisering af et ledigt lejemål, gennemføre rene energiforbedringer i hele ejendommen svarende til 400 kr. pr. kvm. 

- Det er i sig selv positivt, at der er vist et politisk mod til at skabe et incitament til energirenovering af de private lejeboliger. For vi skal i gang med at energirenovere de ældre lejeboliger nu, hvis energiforbruget for alvor skal ned. Men aftalen er uambitiøs. Den skaber fortsat ikke et varigt og sikkert incitament for udlejer til at foretage energiinvesteringer. Flere lavthængende frugter vil formentlig blive plukket med det nye forlig, men vi tror ikke, at de mere ambitiøse udlejere vil kunne få finansiering til at gennemføre deres energiprojekter, siger Torben Christensen. 

Ejendomsforeningen Danmark mener, at opgaven egentlig var ret let for politikerne og foreslår følgende model. 

- I en konkret energirenoveret ejendom kunne der være en huslejestigning svarende til ydelsen på det realkreditlån, som finansierer energiforbedringen. Lejerne får en besparelse i form af reducerede energiudgifter, og udlejer har sikkerhed for, at han kan hæve huslejen svarende til investeringen. Det er en forudsætning for, at bankerne vil låne udlejer penge til energiinvesteringen, siger Torben Christensen. 

Læs faktaark 

Denne pressemeddelelse er udsendt den 10. oktober 2012.