Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Sælgere af andelsboliger risikerer store økonomiske tab

Priserne på de danske andelsboliger var på himmelflugt i de gode år. Nu ser 
virkeligheden helt anderledes ud.

Der kommer flere og flere retssager, hvor køberen efter en handel, kræver at få sat salgsprisen ned, da han mener at have betalt overpris. Fastslår retten, at andelsboligen er handlet til overpris, kan det få store økonomiske konsekvenser for både sælger, andelsboligforeningen og dens administrator, der eventuelt har været involveret i overdragelsen. 

John Andersen solgte tilbage i 2007 sin andelsbolig i AB Duegården. Et par år senere blev han ramt af en sag fra køber om overpriskrav. Sagen verserer stadig i boligretten. 

- Vi blev intetanende ramt. Vi troede selvfølgelig, foreningen fulgte de gældende regler, og at prisen var sat korrekt efter valuarvurderingen og foreningens regnskab. Selv solgte jeg min andelslejlighed ud fra de forudsætninger. Jeg er derfor meget ærgerlig over at være havnet i denne situation så lang tid efter salget af andelsboligen. Og efter min bedste overbevisning helt uberettiget. For hvad har jeg egentlig gjort forkert?, siger John Andersen.

Men det er svært for sælgeren, andelsboligforeningen og dens administrator at sikre sig, at boligen sælges til den lovlige maksimalpris. Det skyldes, at andelsboligforeningslovens regler for, hvordan maksimalprisen skal beregnes, er uklare. Og nogle af de domme, der er afgivet i denne type af sager, peger også i forskellige retninger. 

Loven er ikke gearet til at tage hensyn til det marked, som andelsboligforeningerne befinder sig på i dag, hvor der eksempelvis er mange forskellige lånetyper, som foreningen kan benytte sig af, og der er uklarheder om, hvor ofte maksimalprisen skal beregnes. 

- Reglerne lever ikke op til de udfordringer, der er på markedet i dag, og de bør opdateres, så det bliver muligt at udregne en maksimalpris, som man kan være sikker på. Der er behov for klarhed – både for sælger, køber og administrators skyld, så vi undgår disse sager. Vi mener, at vores minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, bør gå ind i sagen, siger Sven Westergaard, formand for Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 1. august 2012.