Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny undersøgelse: Ejendomsbranchen forventer fortsat fald i ejendomsindtjening

Ejendomsforeningen Danmarks netop udgivne forventningsundersøgelse for første kvartal 2012 viser endnu en gang afdæmpede forventninger til det totale afkast på ejendomme. Til gengæld er forventningerne til ejendomsværdierne steget i forhold til sidste kvartals undersøgelse.

Den kvartalsvise forventningsundersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark viser, at de negative udsigter for den globale økonomi er ved at bide sig fast. 

De 43 markedsaktører, der har deltaget i undersøgelsen, forventer, at det totale afkast i 2011 ender på 5,2 procent. Det er et fald på 0,3 procentpoint fra forrige kvartals undersøgelse. Også forventningerne til afkastet i 2012 og 2013 er faldet. 

- De faldende forventninger skyldes givetvis usikkerheden om den fremtidige indtjening. Faldet er dog stadig begrænset set i forhold til den fortsatte uro i økonomierne. Det ser fortsat ud til, at branchen regner med at kunne tjene omkring fem procent i direkte afkast, mens der ikke forventes store udviklinger i værditilvæksten, siger Torben Christensen, direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Branchen tror stadig på, at afkastet bliver højere på længere sigt. Samlet for 2011 til 2015 forventes et gennemsnitligt årligt totalt afkast på 5,9 procent. Den globale økonomiske krise kan vise sig som en fordel for de danske ejendomme, fordi investorerne stadig betragter den danske økonomi som holdbar og derfor anser investeringer i Danmark som attraktive i usikre tider. 

Forventning til værdierne er steget 

Mens ejendomsbranchen nedjusterer forventningerne til ejendomsindtjeningen, forholder det sig anderledes med tiltroen til investeringsejendommenes værdier. I forhold til sidste kvartal er deltagernes forventninger til ejendomsværdierne steget svagt for både kontor-, butiks-, industri- og boligejendomme. 

- De svagt stigende forventninger i forhold til sidste kvartal vidner om en forsigtig optimisme i et ellers usikkert globalt marked, siger Torben Christensen. 

Som den eneste ejendomstype forventes udviklingen i markedslejen at være positiv for boligejendomme i det kommende år. 

Læs mere i webrapporten 

Se tidligere udgaver af forventningsundersøgelsen 

Nøgletal for 2011 

Den 23. februar lanceres IPD Dansk Ejendomsindeks 2011 med nøgletal for det danske investeringsmarked i det forgangne år.

Læs mere på www.ipd.com/denmark 

Om Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse 

Resultaterne fra forventningsundersøgelsen, første kvartal 2012, er netop udgivet. Resultaterne er indsamlet ultimo 2011. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og bygger på en række markedsaktørers forventninger til blandt andet det totale afkast og tomgang for investeringsejendomme i de kommende år. 

Denne pressemeddelelse er sendt den 11. januar 2012.